Van Gelderlezing-2020: hoe verzamel je moderne betaalmiddelen?

Munten, bankbiljetten, noodgeld: prachtige verzamelobjecten die het hart sneller doen kloppen. Maar hoe zit het met digitaal geld? Hoe verzamelen we straks nog betaalmiddelen als het geld de vorm heeft gekregen van bits en bytes op een bankcomputer, een prepaid kaart of in een blockchain? 

Deze vraag stond centraal op 14 november 2020 tijdens de negentiende van Gelderlezing.  Simon Lelieveldt, betalingsverkeer-expert en oprichter van Financieel Erfgoed, nam zijn gehoor mee op reis langs vragen als: hoe sla je de laatste Chipknipbetaling op? Of een bitcoin? Met welke systematiek of indeling is het mogelijk om uiteenlopende verzamelobjecten als een munt en een smartphone te verzamelen en classificeren ?

Download hier de slides behorende bij de 19e van Gelderlezing of bekijk de video hieronder.

Maar daarmee is niet alles gedaan of gezegd. Integendeel.

OPROEP: DENK MEE EN DOE MEE !

Zoals uit de lezing blijkt zijn er nog veel moderne betaalmiddelen te onderzoeken en te verzamelen. Daarom heeft Financieel Erfgoed een aparte site in ontwikkeling waar de verzamelaars en onderzoekers van moderne betaalmiddelen  terecht kunnen met hun ideëen, verzamelingen of vragen rond dit onderwerp. Als u mee wilt doen en bijvoorbeeld nu al suggesties heeft, kunt u ons bericht sturen op dit mailadres en dan houden we u op de hoogte van het vervolg-onderzoek op dit gebied.

 

Over de Van Gelderlezing

De Van Gelderlezing is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten en de Nationale Numismatische Collectie. De voordracht vindt sinds 2002 jaarlijks plaats en is genoemd naar dr. H. Enno van Gelder, Nederlands meest productieve en vooraanstaande numismaat van de twintigste eeuw. Als directeur van het Koninklijk Penningkabinet (1949-1980) en als hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis in Leiden (1976-1983) verbond hij de numismatiek – de wetenschap van de tastbare vormen van het geld en de verwante voorwerpen – met andere disciplines. 

De lezingen worden georganiseerd door de Van Geldercommissie, bestaande uit E.J.A. (Bert) van Beek, prof. dr. (Jan) Lucassen, dr. C.J. (Jaco) Zuijderduijn, dr. E. (Erika) Manders en prof. dr. P.P. (Panagiotis) Iossif. Ze zijn gericht op iedereen die het vakgebied op een multidisciplinaire wijze wil benaderen en op niet-numismaten die gebruik willen maken van de inzichten die numismatiek en geldgeschiedenis te bieden hebben.

De volledige teksten van de eerste tien Van Gelderlezingen 2002-2011 zijn als apart boekje uitgegeven maar de teksten zijn ook gedigitaliseerd en op het internet toegankelijk op de KNGMP-website: www.koninklijkgenootschap.nl onder het kopje SNP/Van Gelderlezing.