Advisering

Wat mij inspireert is het vinden van robuuste oplossingen die zowel recht doen aan het commerciële doel van de organisatie als aan de eisen van de regelgever. Door mijn ervaring met zowel regelgeving als met de innovatie in de praktijk weet ik marktpartijen en de toezichthouder constructief met elkaar te verbinden. Waarbij er soms, hoe paradoxaal dat ook klinkt, een rechtszaak nodig kan zijn om die verbinding, door een gemeenschappelijke oriëntatie op het recht, te herstellen.

Innovatie in techniek en regelgeving
Mijn advieswerk bevindt zich altijd op het snijvlak van regelgeving en bedrijfsvoering. Ik adviseer zowel individuele organisaties als brancheverenigingen over de impact van toezichtregelgeving op produkt-innovatie, bedrijfsvoering en compliance (als gecertificeerd compliance professional).

Simon Lelieveldt - contact details - payments and bankingZeker in het payments and banking domein veradert er het nodige door de nieuwe (tweede) betaaldienstenrichtlijn. Tegelijk zijn er de technische ontwikkelingen als open banking, virtuele valuta en de central bank digital currencies die tot een herschikking van de markt gaan leiden. Na de invoering van de eerste antiwitwasregels voor crypto in Europa, volgen komende jaren nog verdere regulations met toezichtregels en nog verdergaande anti-witwasbepalingen.   

In een typische opdracht voor klanten onderscheid ik mij door te structureren, nieuwe perspectieven en creatieve oplossingen te bieden, vanuit een visie op de toekomst. Daarbij heb ik een goed inzicht in de innovatie-dynamiek binnen en tussen organisaties. Ook sluit ik aan op wat uw specifieke organisatie nodig heeft, waarbij ik de risico’s van een bepaalde aanpak verduidelijk. Ik ben vertrouwd met complexe stakeholder-structuren en multidisciplinair werken en weet de verbinding te maken op alle niveaus in uw organisatie.

Blockchain
Een speciale rol speelt de opkomst van de blockchain, distributed ledgers en virtuele valut. Ik draag daaraan bij in conceptontwikkeling, opzet van de governance en business modellering of op het vlak van compliance met regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Voortbouwend op mijn opdracht als hoofddocent Blockchain in de Academy van De Nederlandsche Bank en jarenlange compliance-ervaring bij het oudste bitcoinbedrijf van Nederland, bied ik maatwerksessies en workshops aan om bedrijven en overheden vertrouwd te maken met de cryptowereld nieuwe techniek en de impact. Zie hiertoe ook de aparte pagina waarin ik meer achtergrondinformatie en toelichting heb opgenomen.

Achtergrond
In mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan met het opzetten van programma’s, projecten, opleidingen, strategie-ontwikkeling, product development en compliance audits. Ik ben in staat om dit vanuit verschillende rollen te doen: projectmanager, toezichthouder, trainer, coach, beleidsadviseur, compliance manager of hoofd van een afdeling van professionals.

Contact
Graag spreek ik met u verder over de mogelijkheid om uw organisatie van dienst te zijn (e-mail). U kunt op deze pagina meer lezen over mijn klanten en het soort opdrachten dat ik uitvoer.