Publicaties

PublicationsMet de opkomst van het Internet begint het onderscheid tussen publicaties, artikelen en blogs nogal te vervagen. Ik heb daarom een aparte pagina gewijd aan mijn blogs en ook pdf-jes van Twitter-draadjes toegevoegd, voor hen die geen Twitter hebben.

Artikelen/presentaties

Lelieveldt, Simon, Brief aan Minister Kaag met reactie op de Internetconsultatie over de Uitvoeringswet Verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, waarin besloten het dringend advies om een annulment procedure te starten wegens de disproportionaliteit van de Europese Travel Rule (voor crypto). 23-8-2023, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Open brief aan bancaire bestuurders en bestuur NVB met oproep om gehoor te geven aan evenwichtige belangenafweging onder de bankierseed en te stoppen met witwasmanie, 17 april 2023, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Bitcoin, crypto, witwassen en privacy:
dilemma’s uit de compliance praktijk
, Presentatie 25 januari 2023, Nationale Privacy Conferentie 2023 met praktische voorbeelden van dataminimalisatie FIU-berichten, regels rond vorderen informatie en sleutelvraag rond discontinueren systeem van ongebruikelijke transacties (in lijn met advies DNB).

Lelieveldt, Simon, Nederlands crypto-toezicht: letter, geest en praktijk, Tijdschrift voor Compliance (2022, nr 3), juni 2022, pp 91-102.

Lelieveldt, Simon, Central bank digital currency for the euro-area: design for a sustainable democracy, 28 juni 2022, speech gehouden op blockchain conferentie van Dutch Blockchain Coalition.

Lelieveldt, Simon, Witwasbestrijding 5.0, een (wenkend) Europees perspectief, 14 juni 2022, gehouden op NCI nationaal anti-witwascongres, Nieuwegein.

Lelieveldt, Simon, Openbare briefing cryptodossier Minister Kaag van Financien, (in vijftien minuten bij op het cryptodossier), Twitterdraad, 14 januari 2022, Amsterdam.

DNB als lerende of verwerende organisatie, reflectiepaper aan betrokkenen bij DNB-toezicht, 14 november 2021, Amsterdam (geschreven als onderdeel van gedachtenwisseling DNB over het gebrekkig functioneren van toezicht DNB).

Lelieveldt, Simon,  Toezicht is een vak 2 Twitterdraad #2 dd. juli 2021, Amsterdam, over proportionaliteit in het toezicht DNB (lees: het ontbreken daarvan).

Lelieveldt, Simon, Cryptoregulering en handhaving, mag het debat wat evenwichtiger? Twitterdraad, juni 2021, Amsterdam over mogelijkheid en noodzaak van AFM en DNB om te handhaven op illegaal gedrag in de cryptomarkt (waarbij uitvoering van huidige handhavingsactiviteit achterwege blijft onder onterechte verwijzing naar aanstaande EU regels).

Lelieveldt, Simon, Terugblik op 1 jaar crypto-toezicht door DNB, Twitterdraad (threadreader), 24 mei 2021, met terugblik op parlementaire voorgeschiedenis, de door DNB verloren rechtszaak en ingetrokken registratie-eis.

Lelieveldt, Simon en Jan Willem Burgers, podcast over rechtszaak Bitonic en Fintech toezicht DNB in brede zin, april 2021, podcast Bitcoinshow.

Lelieveldt, Simon, Dutch judge slaps DNB (Dutch central bank) on the wrist in court case of crypto-pioneer Bitonic on wallet-verification !, blog, april 2021, medium.

Lelieveldt, Simon, Ontwikkelingen op het snijvlak van privacybescherming, transactietechnlogie en opsporings- en Sanctiewetgeving, 26 maart 2021, Amsterdam [reflectiepaper i.v.m. intrusieve KYC/AML/Sanctiewet-eisen in de financiële regelgeving].

Lelieveldt, Simon, AMLD5 richtlijn en invoering in Nederland, alle stukken op een rij. Linkedin Post 1 (oktober 2019) en Linkedin post 2 met update (maart 2021).

Lelieveldt, Simon: Toezicht is een vak #1, Twitterdraad #1 dd. februari 2021, over geschiedenis van DNB-toezicht, bekostiging toezicht, governance, media-dynamiek, over kosten/incentive structuren.

Lelieveldt, Simon, Rechtszaak Bitonic: podcast BNR cryptocast: ook toezichthouder DNB moet mensenrechten respecteren, januari 2021, podcast BNR Cryptocast,

Lelieveldt, Simon:  Kosten toezicht DNB voor cryptobedrijven – een overzicht,  Twitterdraad over kosten toezicht DNB en doorberekening voor de cryptosector, december 2020, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Crypto-aanbieders (pdf) hoofdstuk in: Frank ’t Hart en Iris Palm, CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector, maart 2021, Amsterdam, Paris uitgeverij.

Lelieveldt, Simon en Stappers Raymond, Virtuele munten, stand van zaken, Presentatie over registratie crypto-spelers en ervaringen, Regtech kennistafel vereniging van compliance officers, november 2020.

Lelieveldt, Simon, National measures suspected to infringe Union law.docx2 (kopie van de infringement procedure bij de EU Commissie over AMLD5 en grondrechten burger), 21 mei 2020.

Lelieveldt, Simon, Contemplating 75 years of freedom: a dark story on three Dutch lessons never learnt, Artikel Financieel Erfgoed, 5 mei 2020.

Lelieveldt, Simon: Democratisch dieptepunt 2020 (DNB-Financiën), Mega-twitterdraad startend december 2019 bij onbedoelde publicatie van DNB-brief over verdergaand toezicht op cryptobedrijven, Amsterdam, 2020-2022 (‘@WBHoekstra doet bij invoering AMLD5 alsof zijn neus bloedt en hij beleidsarme transpositie AMLD5 in Nederland voorstelt en DNB en AFM niet om extra regels hebben gevraagd. Nu wordt online de visie van DNB gepubliceerd die tegendeel bewijst.’).

DNB, Slides voorlichtingsessie over crypto, 8 november 2019, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Reactie op consultatie lagere regelgeving Implementatiewet AMLD5, mijn advies aan Financiën om een bezinningspauze in te lassen omdat wetgeving inconsistent en overmatig is, oktober 2019.

Lelieveldt, Simon, Reactie op consultatie wetgevingsvoorstel dat AMLD5 implementeert in Nederland, januari 2019, waarin ik wijs op noodzaak de EU regels te volgen en niet uit angst of politieke doeleinden over te gaan tot overmatige regels/toezicht.

Lelieveldt, Simon, naderende Wwft-regelgeving; podcast Satoshi radio, november 2019.

Voorgeschiedenis crypto-regelgeving op website Lelieveldt, pagina met chronologie, eind 2019.

Lelieveldt, Simon, De depositobank ligt voor het oprapen, Juni 2019, ESB 104 (4774), pp 262-266, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Blockchain: waar staan we na tien jaar?, Audit Magazine, december 2018, nr 4 (themanummer complexe technologie), pp 12-15.

Lelieveldt, Simon, 10 jaar na de 10 miljard voor ING, gastartikel Follow the Money, 15 oktober 2018.

Lelieveldt, Simon, Melding 3935 – tuchtrecht banken – beloning ING, (initiële melding maart 2018) aanvulling dd 8 oktober 2018.

Lelieveldt, Simon, ING-top mist zowel antenne als kompas, maar dat is geen nieuws helaas, gastartikel Follow the Money, 12 september 2018.

Lelieveldt, Simon, Beloningsdiscussie ING, tijd voor de tuchtrechter wellicht?, Financieel Dagblad, opinie, 7 september 2018,

Lelieveldt, Simon, Maakt betalen met contant geld gelukkig? Gastartikel Kasboekje van Nederland, voorjaar 2018.

Lelieveldt, Simon, Bitcoins: instappen of wegblijven, presentatie FD Personal Finance Day 2018.

Lelieveldt, Simon, So the EC gives open banking to bigtech via PSD-2 and Apple closes its doors to banks in return ?, Linkedin-Artikel, 23 maart 2018.

Lelieveldt, Simon, PSD2, interchange fee and surcharging: lessons from history, longread on Money and Payments Blog, 14 januari 2018.

Lelieveldt, Simon, Why some countries started using cheques and others chose giro, November 12, 2017, blog on Money and Payments.

Lelieveldt, Simon, Betalingsverkeer: hoe markt en regelgeving elkaar maken en breken, Economisch Statistische Berichten (themanummer Fintech in betalingsverkeer), Jaargang 102, nr 4753S, pp 7-11, 2017.

Lelieveldt, Simon, Fuel cards and PSD2, there is more than meets the eye, gastbijdrage in Paysys report, 2017, Issue 5 (August), pp 1-6.

Lelieveldt, Simon, Open access as an element in the collaborative spectrum: core issues to consider banking, Open Banking & API Report (Paypers), July 2017, pp 17-19.

Lelieveldt, Simon, DNB Onnodig streng, ingezonden stuk in Het Financieele Dagblad, p 17.

Adyen, the new bank is not a bank anymore, blog, June 21, 2017.

Lelieveldt, Simon, Een stad vol blauwe girobussen: gemeentegiro was een revolutie in het betalingsverkeer, pp 8-13: Ons Amsterdam, maart 2017.

Lelieveldt, Simon, Reactie op de Internet-consultatie van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de gewijzigde betaaldienstenrichtlijn, 15 december 2016, Amsterdam

Lelieveldt, Simon, De Gemeentegiro, Harke Keegstra (1879-1965), pp 86-87  In: J. Pepers, D. van Berlo, Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland, Den Haag, 2015.

Lelieveldt, Simon, Rationality and irrationality in EU Payments legislation: a closer look at institutional dynamics; Jean Monnet Module on Europeanisation of the payment system, October 24, 2014, Siena.

Lelieveldt, Simon, Reactie op de consultatie van de Nederlandse Vereniging van Banken over missie, maatschappelijk statuut en vernieuwing van de code banken, 7 mei 2014, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Haarlemse ID-checker wint Florijn innovatieprijs, column op de site van Amsterdam Economic Board, 28 april 2014.

Lelieveldt, Simon, 400 jaar Stadsbank van Lening Amsterdam, online blog in Financieele Dagblad, 25 april 2014.

Lelieveldt, Simon, Zet eigen consultatie in voor betere dialoogcolumn in Financieel Dagblad, 4 april 2014, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, DNB 200 jaar: een verjaardag met nieuwe inzichten, online-blog bij Financieel Dagblad, 25 maart 2014.

Lelieveldt, Simon, Bitcoin: de kracht van het verhaal, online blog financiële geschiedenis op FD-site, 3 december 2013.Lelieveldt, Simon, Mobiel betalen toont (r)evolutie betalingsverkeer, online blog in FD, 29 augustus 2013.Lelieveldt, Simon, Slow money, pp 40-41, Second Sight Issue: Interdependency, July 2013, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Bankenresolutie: welke geschiedenis schrijf Europa?, online blog in FD, 21 juni 2013.Lelieveldt, Simon, Directive on Payment Accounts: wrong road to universal services in banking, guest blog for Euractiv, June 18, 2013.Lelieveldt, Simon, Zorgplicht: lakmoesproef voor de politiek, Het Financieele Dagblad, 7 juni 2013.Lelieveldt, Simon, Niet alles is te koop, Bank- en Effectenbedrijf, mei 2013, jrg 62, nr 5, pp 32-34, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Van bankbiljetten tot bitcoin: regulering blijft, online blog in FD, 7 mei 2013.Radio-gesprek: Is alles van Waarde geld waard?  door Radio Klara met Werner Trio, Karim Benammar en Simon Lelieveldt, 12/13 april 2013.Lelieveldt, Simon, De afgezaagde handjes van de effectenbeurs, online-blog in FD, 4 april 2013.Lelieveldt, Simon, Reactie op de consultatie van de Commissie Structuur Banken (Wijffels), 15 februari 2013, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Alleen in theorie was er alternatief voor SNS Reaal, column bij RTL Nieuws, 15 februari 2013.Lelieveldt, Simon, Interventiewet blijkt vooral nationalisatiewet, Het Financieele Dagblad, 4 februari 2013.Lelieveldt, Simon, Laten we Occupy wel goed verstaan, Het Financieele Dagblad, 15 oktober 2012.

Lelieveldt, Simon, Bankenunie spant paard weer achter de wagen, Het Financieele Dagblad, 26 juni 2012.

Lelieveldt, Simon, Over de diepere oorzaak van de crisis gaat het niet, Trouw, 9 december 2011.Lelieveldt, Simon, Toezicht en Financiële Markten. Terugblik en Perspectief, Themaboekje bij NVB-jaarverslag 2007, april 2008, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Europees betalen: wat staat ons te wachten, Presentatie op congres IT&Banking, 22 november 2007, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon en Boudewijn, Gijs, Betalen wordt Europeser: houd kosten betalingsverkeer laag en maak geen aanvullende nationale regels, Het Financieele Dagblad, 1 november 2007, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, De impact van de Payment Services Directive, Presentatie op IIR congres, 3 juli 2007, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, General issues, relevant for the user mobility debate, Presentation to EU expert group on user mobility in bank accounts, November 21, 2006, Brussels.Lelieveldt, Simon, Recognizing cash: the Dutch experience, Presentation as a discussant at the 9th DNB Research Conference “Recent Developments in Payment Economics”, November 10, 2006, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, The Dutch Interbank Switching Service, Presentation to EU expert group on user mobility in bank accounts, October 24, 2006, Brussels.

Reply of Dutch banks to the Second Interim Report on Current Accounts and Related Services, October 12, 2006, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Bereikbaarheid groter dan 99 %, NVBulletin, juni 2006, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Europees betalingsverkeer; Welke gevolgen hebben de EU-regels en de EPC-standaarden straks voor Nederland?, presentatie tijdens eerste Afstemgroep SEPA Nederland, 19 juni 2006, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Overstapservice scoort goed bij de klant, NVBulletin, April 2006, p. 4, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Impact of the E-Money Directive its application to ‘hybrid’ operators issuing e-money, Presentation at Round Table of Price Waterhouse Coopers, March 8, 206, Brussels.Lelieveldt, Simon, Wat zeggen de concentratiecijfers van het bankwezen?, NVBulletin, December 2005, p. 14, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, SEPA NL, het programmaplan van Nederlandse banken, presentatie tijdens NVB/DNB voorlichtings-bijeenkomst op 25 november 2005, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, Europees overboeken en incasseren, presentatie tijdens e-banking track van ECP, 10 november 2005, Zeist.Lelieveldt, Simon, Op weg naar efficiënt Europees betalingsverkeer, NVBulletin, september 2005, Amsterdam.

Lelieveldt, Simon, De prijs van één Europa, interview Guido Ravoet over de toekomst van betalen in Europa, NVBulletin, maart 2005, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Which future for electronic money in Europe? article European Card Review, spring 2004, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Waarom de Wet Elektronische Handtekening er niet toe doet, Column voor IT Monitor, 24 februari 2004.Lelieveldt, Simon, De telecommunicatie-sector als nieuwe aanbieder, Bank- en Effectenbedrijf, jrg 52, nr 12, december 2003 (themanummer betalingsverkeer), pp 19-21.Lelieveldt, Simon, The Electronic Money Directive: Recapitulation and outlook, a working paper made for 1.1a2, Association of E-money Institutions in the Netherlands for the GTIAD-meeting of November 27, 2003, November 2003, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Wat is EMV?, presentatie op relatiedag CCV, 2 juli 2003, Arnhem.Lelieveldt, Simon, Van strip naar chip: de invoering van EMV in Nederland, verslag van het congres op 18 juni 2003, Amsterdam.NB. Zie ook: het oude weblog Retail-Betaal-Gedachten

Lelieveldt, Simon, Payments, risky business!, presentatie SAFE NL, 13 juni 2003, Eindhoven.Lelieveldt, Simon, Impact van EU-regels op aanbieders van betaaldiensten, presentation op IT en Media solutions seminar, 12 juni 2003, Amsterdam.Lelieveldt, Simon and Douwe Lycklama a Nijeholt, E-payments taxonomy, June, 2, 2003, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, E-money: a regulatory perspective from Europe, presentation at the Digital Money Forum, April 1, 2003, London.Lelieveldt, Simon, M-payments en Elektronisch Geld, 22 januari 2003, congres Mobiel Betalen, Zeist.Lelieveldt, Simon, Electronic Money and E-money Institutions, a position paper for 1.1a2, Association of E-money Institutions in the Netherlands, November 2002, Amsterdam.Lelieveldt, Simon en John Caspers, Nummerportabiliteit, is dat wel het juiste thema?, analyse beleidsmakers niet volledig, Bank- en Effectenbedrijf, jaargang 51, nr 9, September 2002, pp. 12-15.Lelieveldt, Simon, Bellen, billing, betalen en bankieren, waar telecom en banken elkaar ontmoeten, presentatie op Nationaal Overleg Telecommunicatie, 25 juni 2002, Utrecht.Lelieveldt, Simon en John CaspersNummerportabiliteit, is dat wel het juiste thema?, Een bijdrage aan de discussie, 24 juni 2002, Amsterdam.Download presentaties van de middagconferentie ‘De instelling voor elektronisch geld: wat staat ons te wachten?’, 11 juni ’s middags, te Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Vertrouwen, hoe werkt dat?, E-wijzer (nieuwsbrief over betalingsverkeer), Juni 2002, nr 3.Lelieveldt, Simon, E-payments, veiligheid terecht een commercieel argument?, presentatie op de conferentie Information Security Management 2002, 17 april 2002, Zeist.Lelieveldt, Simon, Trends en ontwikkelingen in het betalen over Internet, presentatie op de conferentie Elektronisch Betalen van het Electronic Commerce Platform Nederland, 6 maart 2002, Den Haag.Electronic Commerce Platform en Simon Lelieveldt, Betalen op Internet 2, Maart 2002, Leidschendam.Böhle, K and Lelieveldt, S, Editorial: Elegant Standards and Everyday B2C E-Commerce, ePSO Newsletter, February 2002, Seville.Lelieveldt, Simon, Openheid over kosten betalingsverkeer is in belang banken, Het Financieele Dagblad, 28 januari 2002, Amsterdam.Lelieveldt, Simon, Lexicon betalingsverkeer, Januari 2002 (MS Word document met uitleg van kernbegrippen in het betalingsverkeer), Amsterdam.Lelieveldt, Simon en Arnd Weber, Editorial: Authentication, Privacy and Regulation, Electronic Payment Systems Observatory-Newsletter – Nr. 10 – November 2001.Lelieveldt, Simon, Research study on the integration of e-payments into the online transaction process, November 2001.Lelieveldt, Simon, Bijdrage aan Infodrome-discussie over veiligheid op het Internet, 10 oktober 2001.Lelieveldt, Simon, Credit-card betaling op het Internet, 11 juli 2001, Powerpoint presentatie.Lelieveldt, Simon, New Payments Authentication Methods for Use on the Internet, Electronic Payment Systems Observatory-Newsletter – Nr. 8 – July 2001.Lelieveldt, Simon, Money and Trade Considered (lessons from Dutch payment history), presentation in Edinburgh, European Financial Cryptography Conference, June 23/24, 2000.Lelieveldt, Simon, Why is the Electronic Money directive significant?, Electronic Payment Systems Observatory-Newsletter – Nr. 7 – May 2001.Lelieveldt, Simon, Solving the Standardisation Problem of Internet-payments: The Case of Bibit, TWYP and SmartAxis, Electronic Payment Systems Observatory-Newsletter – Nr. 6 – March 2001.Lelieveldt, Simon, E-Purses and Chip Cards in the Netherlands, Electronic Payment Systems Observatory-Newsletter – Nr. 3 – November 2000.Lelieveldt, S. , Retail betalingen via InternetBanking Review, oktober 2000, pp 58-61.BIS, Clearing and Settlement Arrangements for Retail Payments in Selected Countries, September 2000, Basle

Groeneveld, J.M. en S.L. Lelieveldt, Marktwerking en ict in het bankbedrijf, Economisch Statistische Berichten, Jrg 85, nr 4267, 25 aug 2000, p. 642-645.

Lelieveldt, Simon Where EMI-directive and mobile phone payment systems will meet .., Electronic Payment Systems Observatory-Newsletter – Nr. 1 – July 2000.Lelieveldt, Simon, Banken behouden eigen karakterAutomatiseringsgids nr 17, vrijdag 28 april 2000, p 19.

BIS, Survey of Electronic Money Developments, May 2000, Basle.

Lelieveldt, S. , Groeneveld, J.M., Kaatee, S en A. Visser. Elektronisch betalen. Afrekenen met een verleden, Financiële en Monetaire Studies, jrg 18, nr 2, 1999-2000.Lelieveldt, S, Het onderzoek van DNB naar de transparantie in het Nederlandse betalingsverkeer, pp 51-58, DNB Kwartaalbericht 2000Amsterdam.

Lelieveldt, Simon L, Standardizing Retail Payment Instruments, pp 186-197 In: Jacobs, K. Information Technology Standards and Standardization: A Global Perspective, Hershey, 2000.Lelieveldt, S.L. en Santema, M.A. , Onderzoek naar de verwerkingsduur van overboekingen en naar valutering in het Nederlandse betalingsverkeer, De Nederlandsche Bank NV, Amsterdam, November 1999.BIS, Retail payments in selected countries: a comparative study, September 1999, Basle.Lelieveldt, Simon (red), Reader Elektronisch Geld, De Nederlandsche Bank, September 1998.Lelieveldt, Simon, Big bands op Internet, BIGBand!, jrg 2, nr 10, mei/juni 1999, pp 24-27.Lelieveldt, S, Universele spelstijlen, Bedrijfskundig vakblad, jrg 10, nr 6, september 1998, pp 35-39.Lelieveldt, Simon L, Global Electronic Commerce, a headstart for US companies?E-money, September 1998.Lelieveldt, Simon, Regulering van elektronisch geld, terugblik en toekomstperspectief, Bank- en Effectenbedrijf, oktober 1997, jrg 46, nr 20, pp 34-38.Lelieveldt, S, Evaluating the security of electronic money, pp 91-94 in: Financial Cryptography, proceedings, in series: Lecture Notes in Computer Science nr 1318, Hirschfeld, R (ed), Springer Verlag, Berlin, 1997.Lelieveldt, Simon, OECD Richtlijnen voor cryptografiebeleid,

Lelieveldt, Simon, NGI Nieuwsbrief afdeling beveiliging, 1997/03, juli 1997, pp 4-6.Lelieveldt, S, van Oudheusden, D., Strous, L. , Conference on the Global Business Infrastructure,  NGI Nieuwsbrief afdeling beveiliging, 1997/03, juli 1997, pp 16-22.Lelieveldt, S.L. , Beveiliging van elektronisch geld onderzocht door centrale banken, NGI Magazine, jrg 11/12, december 1996, p 12.Lelieveldt, Simon L, How to regulate electronic cash: an overview of regulatory issues and strategiesAmerican University Law Review, Vol 46, Nr 4, April 1997, pp 1163-1175.BIS, Security of Electronic Money, August 1996, BasleLelieveldt, S. De klank van uw organisatie (als die een big band zou zijn)Bedrijfskundig vakblad, jrg 8, nr 965, augustus 1996, pp 31-34.Lelieveldt, Simon, Bedrijfskunde, wat moet je ermee? BK-trends, jrg 9, nr 3, februari 1996, pp 34 – 37.Lelieveldt, Simon, Spoken, lijken en ….? Nederlands Juristen Blad, 21 mei 1992, jrg 67, afl 21, pp 678-679.Lelieveldt, Simon, Ethiek voor de ingenieur; bestaat zoiets?de Ingenieur, maart 1992, jrg 104, nr 3, pp 36-37.Lelieveldt, Simon, Electronisch betalen goed geregeld?, VVP Magazine, februari 1990, jrg 48, nr 9, pp 8-9.Lelieveldt, Simon, Elektronisch betalen, goed geregeld?, een multidisciplinaire studie naar de inrichting van het electronisch betalen in Nederland, ISBN 90 9002735 1, Enschede, februari 1989 (awarded the Equity&Law Financial Services Award in 1989).Lelieveldt, S.L. , De gevolgen van toepassing van informatietechnologie door banken, Compact (ISSN 0920-1645), Nr 50, Winter 1989/1990, pp 5-15.Alten, B. van , Lelieveldt, S.L. en P. Nijhof, Jaarrapporten en jaarcijfers als informatiebron ten behoeve van concurrentie-analyse: enkele “case-studies”, Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, maart 1988, jrg 92, nr 1092, pp 65-67.Woerden, W.M. van en S.L. Lelieveldt, Two formats concerning the case-method; for teachers and for students, In: Winterburn, R. (ed.), Proceedings of the fourth international conference on case method research and case method application, ISBN 0 948 120 02 9, London, 1987.Dijk, T.H. , Lelieveldt, S.L. , Blauw, J.N. , Janssen, H.C.J.G. en E.D.J. de Jongh, Japan op kousevoeten, een verkennende studie naar de bruikbaarheid van Japans management voor Nederlandse bedrijven, ISBN 90 365 0033 8, Enschede, juni 1986.