Klanten en opdrachten

Klanten
opdrachten, adviezen services op snijvlak van business en toezicht regelgevingTot mijn klanten behoren organisaties als De Nederlandse Vereniging van Banken, de Betaalvereniging, Paypal, Intersolve, de Electronic Money Association, twee grote corporate spelers, payment service providers, een reeks van kleinere startups en het oudste bitcoinkantoor van Nederland (Bitonic). Ik ondersteun hen met analyses, impact assessment voor nieuwe regelgeving, lobby, maar ook met produktontwikkeling en regulatory compliance bij vergunningsaanvragen.

In mijn aanpak streef ik een pragmatische en robuuste oplossing die aansluit bij het ambitieniveau van de organisatie en die de organisatie mogelijk maakt om zelf verder zijn eigen weg te vervolgen. Uitgaand van de klantvraag werk ik daarbij in het projectteam van de klant, of in afstemming met partners zoals van Doorne, Finnius, Bitonic, Payments Advisory Group en KPMG.

Regulatory affairs and position papers
Door mijn werk bij de NVB heb ik ruime ervaring met het managen van regulatory issues and het ontwikkelen van position papers en lobby. Zo heb ik de invoering en impact assesment van de eerste betaaldienstenrichtlijn ondr handen gehad alsook de discussies rond Overstapservice, Veilig bankieren en efficient betalingsverkeer. Ik heb het eerste SEPA-programma plan voor de banken opgesteld en de discussie gevoerd rond de Wet afwikkelsystemen.

Nadien heb ik de vervolgdiscussie rond de wet afwikkelsystemen voor de NVB ondersteund en heb ik als part-time adviseur bij de e-money association gewerkt aan de dossiers rond: cryptocurrencies, bitcoin, de Payments Account Directive, de European Retail Payments Board en een position paper rond de beveiliging van mobiele electronisch betalingsverkeer. Tegelijk heb ik de intranet-website van de EMA herontwikkeld.

In de periode 2019-2021 was ik de ghost-writer van veel van de stukken die namens de VBNL, Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, ingebracht werden in het parlementaire en nationale debat over het toezicht en de toezichtskosten voor cryptobedrijven. Wie de tijdlijn wil reconstrueren en bekijken kan hiervoor het best de artikelen op bitcoin.nl met tag amld5 lezen.

Business development rond betaalinnovaties
Ik ondersteun zowel kleine startups als grotere corporate ondernemingen met de business development voor processen die raken aan betalingsverkeer. Te denken is aan de herinrichting van een Europees private label card programma op een zodanige manier dat de nieuwe inrichting nog steeds niet kwalificeert als betaaldienstverlening. Ook heb ik op het gebied van alternatieve currencies en spaarsystemen geadviseerd over de meest praktische opzet. In veel gevallen werk ik hierbij samen met hetzij een interne jurist van de klant of een externe betaaljurist.

Compliance-issues voor kleine (financiële) instellingen
Ik heb de opleiding Compliance Professional van NCI gedaan en ruim een jaar als interim-compliance officer gewerkt voor de Nederlandse EGI Intersolve. In die periode heb ik het compliance framework verder opgezet en geborgd zodat compliance een integraal onderdeel is van de produkt-ontwikkeling en operations. Vergelijkbaar werk bestaat uit het ondersteunen van Payment Service Providers rond de inrichting van processen en de beste manier om recht te doen aan de vereisten van regelgevers (denk aan herstel- en exitplannen). Van 2018 tot en met medio 2022 heb ik als extern compliance adviseur gewerkt voor Bitonic, een bekend Nederlands crypto-bedrijf.

Bitcoin en blockchain: bewustwording, product development en regelgeving
Sinds 2011 volg ik de ontwikkelingen rond bitcoin en blockchain. Ik adviseer startups en grote bedrijven over de impact hiervan voor hun business en verzorg ook opleidingen op dit gebied. Ik heb aan diverse panelsessies hierover bijgedragen en in 2015 voor De Nederlandsche Bank Academy als hoofddocent de module blockchain verzorgd. Bekijk op deze aparte pagina meer achtergrondinformatie en de type activiteiten die ik op dit gebied ontplooi.

Maatwerk-trainingen en one-on-one sessions
Ik heb ruime ervaring in het geven en ontwikkelen van trainingen. Mijn doel is daarbij om de medewerkers van mijn klanten te voorzien van zowel dieper inzicht als praktische handvatten om hun werk te kunnen doen. De training wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de omstandigheden en wensen in uw organisatie. Daarbij wordt zonodig onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus (stafniveau vs bestuursniveau/RvC) of in een enkel geval besloten om dit juist te combineren.

Een speciale variant is de één-op-één briefing of de bestuurlijke training voor bestuurders die snel een diepgaand inzicht willen verwerven in de ontwikkelingen in de industrie of op een specifiek deelgebied. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een compacte briefing, maar ook een rollenspel is denkbaar. Dit laatste doe ik vooral als onderdeel van de voorbereiding op DNB-toetsing als geschiktheid als bestuurder van een betaalinstelling.

Conferenties en lezingen
Ik geef regelmatig lezingen en presentaties over de ontwikkelingen in het betalingsverkeer en een overzicht hiervan is te vinden op deze speciale pagina. Verzoeken voor een boeking kunt u doen via Speakers Academy. Een recent voorbeeld van een lezing is te vinden op de website van ECP.NL: een lezing die ik in januari 2023 gaf over de snijvlakken tussen de antiwitwaswet (Wwft) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming/internationale grondrechten.

Terug naar consultancy