Privacy statement en gebruiksvoorwaarden

Hieronder vindt u het privacy statement in verband met onze dienstverlening en de gebruiksvoorwaarden van onze website(s).

Privacy Statement

Bij bezoek aan onze website(s) wordt een Google analytics cookie geplaatst, waarbij we alle individuele user data zoveel mogelijk anoniem registreren. We gebruiken Google voor web-analyse, Mailchimp voor e-mails en Yourhosting voor onze website/mail en hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ons email verkeer is altijd vertrouwelijk en wij zullen bij ons beschikbare contactgegevens van u of andere partijen niet doorgeven zonder passende toestemming. De communicatie met klanten regelen wij per contract. Wij bewaren de contactgegevens in verband met onze werkzaamheden in Office applicaties (locaal en in de cloud). De bewaartermijn is tenminste zeven jaar.

Mocht u onverhoopt niet de beoogde ontvanger zijn van een e-mail van het domein @simonl.org, @financieelerfgoed.nl, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan direct op de hoogte te stellen, de e-mail uit uw e-mailsysteem te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen of te gebruiken, te kopiëren of op te slaan op welke informatiedrager dan ook.

Daarbij wijzen wij erop dat wij geen spam sturen, maar onze domeinnamen wel hiertoe misbruikt worden; voor de gevolgen daarvan kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen.

Wij actualiseren dit statement en ons privacybeleid periodiek. Verzoeken tot inzage, wijziging en rectificatie van uw gegevens onder de AVG kunt u richten tot gdpr@simonl.org.

Gebruiksvoorwaarden

Door de site te bezoeken onderschrijft u de gebruiksvoorwaarden en gedragsregels en verbindt u zich hieraan.

U kunt vrijelijk de website raadplegen. U respecteert daarbij het auteursrecht en intellectueel eigendom dat vervat is op de site of de beschikbare documentatie. Dat betekent dat u – onder accurate bronvermelding – delen van de teksten kunt overnemen.

Het kopiëren van lappen tekst of concepten voor eigen commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij met onze expliciete toestemming. Ook het toepassen van specifieke oplossingen die vallen onder ons intellectuele eigendom is niet toegestaan.

De informatie op de site is in deze vorm niet zonder nadere toelichting of advies geschikt om keuze’s op te baseren voor bedrijfsvoering, toezicht of beleidsvoorbereiding. Er zijn altijd specifieke vraagstukken in het geding waarvoor in artikelen en blogs niet de ruimte is.

Voor wat betreft de verwijzingen naar externe bronnen zijn we niet aansprakelijk voor inhoud of gevolgschade’s van welke aard dan ook.

Als u ons mailt of informatie stuurt of uw email adres verstrekt kunnen wij die informatie vrij gebruiken, tenzij anders aangegeven. Wij geven u in overweging bij aanmelding voor een e-mail lijst, een email adres te gebruiken waarin niet uw persoonsnaam te herkennen is.

Op de website en het gebruik ervan is Nederlands recht van toepassing.