List of references

PublicationsBelow, I have listed the list of references with respect to the financial and payments history of the Netherlands. The list starts with references of which no author is known, so they are sorted on year. After those, you will find a list, ordered by author.

 

(1906). Postcheques en giroverkeer.

(1955). “Primeur voor West-Europa: Drive in bank te Brussel.” Bank- en Effectenbedrijf 4(2): 38-39.

(1961). “Een mobiel bankkantoor.” Bank- en Effectenbedrijf 9(6): 11.

(1968). “Giraal geld in Belgie.” Bank- en effectenbedrijf 16(6): 26-27.

(1973). “Chequemaster en Instaposit.” Bank- en Effectenbedrijf 22(2): 58.

(1974). “In memoriam J.E. Verwayen.” Bank- en Effectenbedrijf 23(9): 303.

(1977). “Dr. A.J. Verhage: Betrokkenheid houdt Rabobank-organisatie fris en groeikrachtig.” Bank- en Effectenbedrijf 26(1): 17-19.

(1978). “NIBE-jaarstukken, bestemd voor 12e ALV, te houden op 22 april 1978.” Bank- en Effectenbedrijf 30(3): na 108 ingevoegd.

(1981). “75 jaar Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken.” Bank- en Effectenbedrijf 30(6/7): 287-289.

(1981). “Uitwerking structuurbeleid bank- en verzekeringswezen.” Bank- en Effectenbedrijf 30(8/9): 338-339.

(1981). “Informatiedragers in het betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 30(12): 447-450,461.

(1981). “Symposium Consumentisme en het Bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 30(4): ingevoegde pagina’s voor p 173.

(1982). “Eén grote spaarbank in 1987?” Bank- en Effectenbedrijf 31(6/7): 229.

(1982). “”Wat ons betreft mag de ponskaart vandaag al verdwijnen”.” Bank- en Effectenbedrijf 31(5): 188-189.

(1982). “Stand van zaken NBC.” Bank- en Effectenbedrijf 31(2): 40-43.

(1983). “De toekomst van het girale betalingsverkeer in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 32(11): 351-353.

(1983). “Identificatie in het bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 32(8/9): 264-268.

(1984). “Roep om hogere rentabiliteit bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 33(5): 146-147.

(1985). “Infrastructuur voor apparatieve betaalvormen.” Bank- en Effectenbedrijf 34(10): 315-319.

(1985). “Geschillencommissie Bankbedrijf geïnstalleerd.” Bank- en Effectenbedrijf 34(5/6): 256.

(1986). “Halfjaarcijfers: leve het effectenbedrijf!” Bank- en Effectenbedrijf 35(9): 246-247.

(1987). “Halfjaarcijfers weinig verrassend.” Bank- en Effectenbedrijf 36(9): 290-291.

(1988). “Bijeenkomst Europese Raad voor het Betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 37(12): 468.

(1988). “Veel elan voor jaardagthema.” Bank- en Effectenbedrijf 37(7/8): 228-234.

(1988). “Betalingsgarantie eurocheque alleen voor houder.” Bank- en Effectenbedrijf 37(3): 60-61.

(1988). “Nationale betaalgleuf.” Bank- en Effectenbedrijf 37(1/2): 39.

(1989). “Co-referaten NIBE Jaardag 1989.” Bank- en Effectenbedrijf 38(6): 11-20.

(1989). “Perspectief voor kleine banken in vergroot Europa.” Bank- en Effectenbedrijf 38(5): 21.

(1989). “Amsterdam internationaal financieel centrum.” Bank- en Effectenbedrijf 38(4): 28-29.

(1989). “NVB, logisch en niet onverwacht.” Bank- en Effectenbedrijf 37(12): 426-427.

(1993). “Het NIBE in 1992.” Bank- en Effectenbedrijf 42(7-8): 0-1.

A. van der Toorn (1980). “Een nationaal betalingscircuit in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 29(12): 415-422.

A. van der Toorn (1983). “Geleidelijke invoering van het nationaal betalingscircuit verwacht vanaf 1985.” Bank- en Effectenbedrijf 32(1): 3-5, 29.

ABN AMRO Historical Archives Foundation (1993). ABN AMRO. The bank’s history. Amsterdam, ABN AMRO Historical Archives Foundation.

Acx, R. and M. Quintijn (1982). “Tarifering als remedie tegen de dalende rentabiliteit in de Belgische financiële sector.” Bank- en Effectenbedrijf 31(3): 77-81.

Aders, J. H. J. (1984). “Marketing van particuliere bankdiensten.” Bank- en Effectenbedrijf 33(2): 44-46.

Adolfse, J. T. (1977). “Systematische beleidsvorming en planning in het bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 26(7/8): 274-278.

Advokaat, H. G., J. v. d. Have, et al. (1972). Retailbanking in Nederland. Amsterdam, NIBE.

Advokaat, H. G. (1972). “Toekomstige ontwikkeling in het girale betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 21(2): 61-68.

Advokaat, H. G. (1988). “Een bijzondere leerstoel.” Bank- en Effectenbedrijf 37(12): 434-435.

Afdeling Algemene Zaken en Voorlichting van de BGC (1975). “Recente ontwikkelingen bij de Bankgirocentrale.” Bank- en Effectenbedrijf24(7/8): 275-278.

Andersen&Co, A. (1986). The decade of change. Banking in Europe – the next ten years. London, Lafferty Publications Ltd.

Baken, H. J. C. (1975). “Rentabiliteitsonderzoek en -analyse bij banken.” Bank- en Effectenbedrijf 24(9): 331-334.

Baltussen, F. J. L. (1977). “Interne evolutie in het bijzonder met betrekking tot sociaal beleid.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 197-201.

Bank, D. N. (1923). Postcheque- en Girodienst. Rapport en Advies van de Nederlandsche Bank. 15 november 1923. ‘s-Gravehage, Algemeene Landsdrukkerij.

Batenburg, A. (1969  (oktober)). “Banktoezicht en bankbeleid.” Bank- en Effectenbedrijf 18(10): 19-23.

Batenburg, A. (1974). “25-jarig bestaan Nederlandse Bankiersvereniging.” Bank- en Effectenbedrijf 23(10): 354-348.

Batenburg, A. (1974). “25-jarig bestaan Nederlandse Bankiersvereniging.” Bank- en Effectenbedrijf 23(10): 354-348.

Batenburg, A. (1978). “Voordracht: De betekenis van Amsterdam als financieel centrum.” Bank- en Effectenbedrijf 27(12): 425-430.

Batenburg, A. (1989). “Boekbespreking monetaire diplomatie.” Bank- en Effectenbedrijf 38(3): 39-40.

Beek, J. P. H. v. (1972). “Het automatiseringsproject van de betaalcheque.” Bank- en Effectenbedrijf 21(2): 69-74.

Beltman, P. J. L. (1985). “On-line met DNB.” Bank- en Effectenbedrijf 34(11): 336-37.

Benschop, Y. (1996). De Mantel der Gelijkheid. Gender in organisaties. bedrijfswetenschappen. Assen, Universiteit van Nijmegen.

Berenschot, H. J. (1981). “Bancaire samenwerkingsvormen – Bankgroepen en consortiumbanken.” Bank- en Effectenbedrijf 30(6/7): 261-264.

Berge, L. G. v. d. (1939). Giroverkeer in Nederland. Den Haag, Uleman.

Berkvens, J. M. A. (1983). “Juridische aspecten rond electronisch geldverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 32(12): 376-380.

Berkvens, J. M. A. (1985). “GEA Privaatrechtelijk.” Bank- en Effectenbedrijf 34(4): 148-153.

Blom, F. W. C. (1962). “Marketing van Filiaalbanken (i).” Bank- en Effectenbedrijf 11(1).

Blom, F. W. C. (1962). “Marketing van Filiaalbanken (ii).” Bank- en Effectenbedrijf 11(3): 13-15.

Blom, F. W. C. (1963). “Vestigingsonderzoek voor bankfilialen II.” Bank- en Effectenbedrijf 11(6): 21-25.

Boissevain, R. L. (1992). “Markante verschillen in halfjaarresultaten grootbanken.” Bank- en Effectenbedrijf 41(10): 12-14.

Bosman, H. W. J. (1977). “Concentratie en branchevervaging in het Nederlandse bankwezen 1963-1976.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 149-154.

Bosman, H. J. W. (1985). “Eindelijk de Postbank?” Bank- en Effectenbedrijf 34(8/9): 236-241.

Bosman, H. J. W. (1989). “Boekbespreking ‘De Nederlandsche Bank, functie en werkterrein’.” Bank- en Effectenbedrijf 38(11): 20-21.

Bosman, H. J. W. (1997). “Geschiedenis van de Algemene Banken in Nederland 1860-1914.” Bank- en Effectenbedrijf 46(1/2): 30-32.

Bossink, P. E., G. M. Haksteen, et al. (1989). “Van automatisering naar telematisering bij banken.” Bank- en Effectenbedrijf 38(12): 30-34.

Bouchez, L. C. (1995). “Grensoverschrijdende betalingen: Europese richtlijn bijna rond.” Bank- en Effectenbedrijf 44(12): 38-41.

Bouma, N. J. (1969). “Betaalcheque versus creditcard (2).” Bank- en Effectenbedrijf 18(3): 10-14.

Bouma, N. J. (1969). “Betaalcheque versus creditcard (1).” Bank- en Effectenbedrijf 18(2): 11-13.

Braak, J. F. G. t. (1989). “Creditcards; van elitair naar populair.” Bank- en Effectenbedrijf 38(6): 24-28.

Brink, J. R. M. v. d. (1971). “Bankgirocentrale in perspectief.” Bank- en Effectenbedrijf 20(4): 151-153.

Broeke, W. v. d. (1989). “Boebespreking van D.C.J. van der Werf, De Bond, de Banken en de Beurzen.” Bank- en Effectenbedrijf 38(1/2): 51-52.

Brouwer, W. (1959). “Het wonder van de magnetische inkt.” Bank- en Effectenbedrijf 8(4): 3-6.

Brouwer, H. J. (1997). “Uitzonderlijk goed jaar.” Bank- en Effectenbedrijf 46(6): 12-18.

Bruggink, A. (1992). Prestatiemeting en prestatiebeheersing bij banken. Amsterdam, Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf.

Buning, J. R. A. (1960). “Savings Banks.” Bank- en Effectenbedrijf 9(2): 51-54.

Buning, J. R. A. (1970). “De bondsspaarbanken in de zestiger jaren.” Bank- en Effectenbedrijf 19(4): 113-121.

Buysman, T. and J. d. Leeuw (1983). “Het balieterminalsysteem bij de NMB.” Bank- en Effectenbedrijf 33(12): 389-391.

Cassis, Y. (1997). A centruy of Consolidation in European Banking: General Trends. 1997 Conference of European Association for Banking History e.V., Madrid.

College van Overleg (1987). “Overeenstemming elektronisch betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 36(1/2): 42.

College van Overleg (1987). “Enkele belangrijke aspecten van de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden.” Bank- en Effectenbedrijf 36(12): 469-470.

College van Overleg van de gezamenlijke banken (1977). “Ontwerp Postbankwet.” Bank- en Effectenbedrijf 26(10): 333-341.

Combé-Eusman, H. I. d. l. (1992). “Wet op het consumentenkrediet: een gewijzigd regime voor verstrekkers van consumptief krediet.” Bank- en Effectenbedrijf 41(4): 20-24.

Consumentengeldgids (1989). Credit cards: een kijkje over de grens. Consumentengeldgidspp. 46-51.

Cramer, R. and J. H. P. M. v. Lange (1985). “Staan de banken echt op winst?” Bank- en Effectenbedrijf 34(12): 396-399.

Cramer, J. S. (1986). “De optimale coupuresamenstelling van de chartale geldhoeveelhei.” Bank- en Effectenbedrijf 35(12): 391-394.

Cramer, J. S. (1987). “Betaling in contanten, een motief te meer.” Bank- en Effectenbedrijf 36(11): 398-399.

Cramer, J. S. (1988). “Het betaalgedrag van dag tot dag.” Bank- en Effectenbedrijf 37(4): 132-134.

Cramer, J. S. (1988). Belangentegenstelling in het particuliere betalingsverkeer. Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. SEO Research Memorandum nr 8902.

Cramer, J. S. (1988). “Het betalingsverkeer in contanten van gezinnen en hun leveranciers.” Kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank(1): 47-55.

Cuypers, P. M. H. and W. J. Gerlagh (1989). “Budgetadvisering als bankdienst.” Bank- en Effectenbedrijf 38(4): 14-18.

de Wit, D. (1994). The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985.Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. Hilversum, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Denissen, J. A. T. (1997). “NBC nadert voltooiing.” Bank- en Effectenbedrijf 46(7/8): 6-9.

Derksen, A. (1984). “Marktsegmentatie op de spaarmarkt.” Bank- en Effectenbedrijf 33(2): 57-60.

Dewall, F. v. (1995). “Europese Commissie presenteert pril groep Green Paper.” Bank- en Effectenbedrijf 44(7/8): 15-21.

Doorn, R. J. v. (1969). “De bondsspaarbanken in stroomversnelling.” Bank- en Effectenbedrijf 18(9): 5-11.

Doornbos, A. J. (1993). “Automatische gegevensinvoer biedt banken perspectieven.” Bank- en Effectenbedrijf 42(6): 44-46.

Douma, S. W. (1985). Concurrentiestrategiën: een kijkje vanuit de micro-economische theorie. Heerlen, Samson uitgeverij bv.

du Bois, M. (1983). Over de methode van mondelinge geschiedenis. Mondelinge geschiedenis. M. du Bois and T. Wagemakers. Amsterdam, uitgeverij SUApp. 9-38.

Duisenberg, W. F. (1974). “25-jarig bestaan Nederlandse Bankiersvereniging.” Bank- en Effectenbedrijf 23(10): 359-363.

Duisenberg, W. F. (1982). “Inhoud en aard van het bedrijfseconomisch toezicht.” Bank- en Effectenbedrijf 31(11): 328-331.

Efficiency, S. R. v. d. l. v. h. N. I. v. (1967). De girale betaling van loon en salaris als rationaliseringsmaatregel. Rotterdam, Nederlands Instituut voor Efficiency.

Eijpe, H. A. J. M. (1997). “Girale euro’s.” Bank- en Effectenbedrijf 46(6): 29-31.

Eizenga, W. (1977). “De giralisering van het particuliere betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 167-173.

Eizenga, W. (1989). “Geschiedenis van de Nederlandsche Bank V 1914-1948, Visserings tijdvak: 1914-1931.” Bank- en Effectenbedrijf38(12): 35-37.

Eizenga, W. (1994). “Zelfstandigheid van centrale banken: Duitsland koploper.” Bank- en Effectenbedrijf 43(9): 20-25.

Eizenga, W. (1995). “Geschiedenis van de Nederlandsche Bank.” Bank- en Effectenbedrijf 44(3): 16-18.

Eppink, D. J. (1990). Oud en nieuw, van alles wat. Leiden/Antwerpen, Stenfert Kroese.

Esch, R. E. v. (1990). “Nieuwe voorwaarden Eurocheques-NL.” Bank- en Effectenbedrijf 39(3): 28-29.

Evekink, T. (1888). De kassier in verband met artt 74 en 75 Wetb. van Koophandel. Leiden, P. Somerwil.

Faber, H. H. (1981). “De omgekeerde rentestructuur en de rentemarge van banken: een antwoord.” Bank- en Effectenbedrijf 30(12): 460-461.

Fase, M. M. G. (1986). “Het bankbiljet in macro-economisch perspectief.” Bank- en Effectenbedrijf 35(4): 99-103.

Fase, M. M. G. (2000). Tussen behoud en vernieuwing. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1948-1973. Zesde deel. Amsterdam, Nederlands Insituut voor het Bank- en Effectenbedrijf.

Fiet, W. (1982). “De strijd om de particuliere cliënt.” Bank- en Effectenbedrijf 31(12): 377-380.

Fiet, W. (1983). “De gelduitgifteautomaat (GUA) – zelfbediening in de bank.” Bank- en Effectenbedrijf 32(11): 336-340.

Fiet, W. (1986). “De marktpositie van banken is historisch verklaarbaar.” Bank- en Effectenbedrijf 35(6): 186-191.

Frank, E. (1937). Geld en Waarde. Een historisch en theoretisch onderzoek. Groningen, J.B. Wolters’Uitgevers-maatschappij N.V.

Frank, M. S. (1993). “The essence of leadership.” Public Personnel Management 22(3): pp. 381-389.

Frijda, H. (1916). Realisme en theoretische economie. Haarlem, De erven F. Bohn.

Friso, P. J. W. (1959). “Nogmaals: Kostprijsberekening bij de algemene banken  naschrift.” Bank- en Effectenbedrijf 8(1): 13-14.

Gaaikema, J. H. and J. W. M. Gerrits (1996). “Effectieve werkplekautomatisering bij VSB Bank: een case.” Bank- en Effectenbedrijf 45(10): 46-50.

Geertsema, J. H. (1982). “Rente(marge) en banken.” Bank- en Effectenbedrijf 31(12): 369-372.

Geljon, P. A. (1994). “Banken presenteren nieuwe cijfers.” Bank- en Effectenbedrijf 43(6): 11-14.

Geljon, P. A. and J. J. M. Schipper (1994). “Man van het evenwicht (interview drs. J.D. Hooglandt).” Bank- en Effectenbedrijf 43(9): 6-11.

Geljon, P. A. and T. d. Graaf (1995). “Belangstelling voor bankhistorie groeit.” Bank- en Effectenbedrijf 44(12): 30-31.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1988). “Drs R.B.J. van Eldik: een circuitsoverschrijdend organisator.” Bank- en Effectenbedrijf 37(10): 342-347.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1988). “De kredietbank wordt nooit nerveus.” Bank- en Effectenbedrijf 37(11): 400-403.

Gerards, J. L. (1988). “Verbroedert Ex-Post-NMB-Bank?” Bank- en Effectenbedrijf 37(10): 340-341.

Gerards, J. L. (1988). “Drs. J.R. Kuperus: Friesland Bank blijft een regionale bank.” Bank- en Effectenbedrijf 37(7/8): 264-266.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1988). “Van der Lugt, bankier van thuis uit.” Bank- en Effectenbedrijf 37(6): 188-192.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1988). “Zet Feilzer de punt op of achter de Spaarbank S?” Bank- en Effectenbedrijf 37(4): 108-112.

Gerards, J. L. (1988). “Marge of masse de manoevre?” Bank- en Effectenbedrijf 37(3): 58-59.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1988). “Zet Feilzer de punt op of achter de Spaarbank S?” Bank- en Effectenbedrijf 37(4): 108-112.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “’Aandacht voor money-laundering opvoeren’.” Bank- en Effectenbedrijf 38(11): 6-13.

Gerards, J. L. and H. P. Molenkamp (1989). “Vernède: Naar flexibiliteit in balans en beleid.” Bank- en Effectenbedrijf 38(12): 6-10.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “Bartelds: ‘Het wezen is het passief’.” Bank- en Effectenbedrijf 38(10): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “Al te goed geeft kinnesinne.” Bank- en Effectenbedrijf 38(9): 6-16.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “Bankieren is ondernemen.” Bank- en Effectenbedrijf 38(6): 6-11.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “Hazelhoff vindt niet-terugbetalen onacceptabel.” Bank- en Effectenbedrijf 38(5): 6-13.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “Opleidingen moet de PZ-hoek uit.” Bank- en Effectenbedrijf 38(4): 6-12

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “Griffioen sluit elke rimpel uit.” Bank- en Effectenbedrijf 38(3): 6-9.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1989). “’Ik ben nogal vasthoudend’.” Bank- en Effectenbedrijf 38(1/2): 10-14.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “’Ik voel me puur Baryaan’.” Bank- en Effectenbedrijf 39(12): 6-11.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “FGH danst de foxtrot.” Bank- en Effectenbedrijf 39(11): 6-9.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “Dr A. Szász,diplomaat van de Bank.” Bank- en Effectenbedrijf 39(10): 6-13.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “Drs. H.K. Verkoren en zijn circuits.” Bank- en Effectenbedrijf 39(9): 6-13.

Gerards, J. L. and C. A. M. Wijtvliet (1990). “Amsterdam Institute of Finance, een kijkje in de keuken.” Bank- en Effectenbedrijf 39(7/8): 6-9.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “’Noem ons maar counsellor banker’.” Bank- en Effectenbedrijf 39(6): 6-13.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “’Toeval is wat je toevalt’.” Bank- en Effectenbedrijf 39(5): 6-11.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “Bevers, de ondernemer van Financiën.” Bank- en Effectenbedrijf 39(4): 6-13.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1990). “Tussen cohesie en concurrentie.” Bank- en Effectenbedrijf 39(1/2): 6-13.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1991). “Van Zeben laat zich niet uit het veld slaan.” Bank- en Effectenbedrijf 40(11): 6-11.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1991). “Van Rijn bouwt huizen als kastelen.” Bank- en Effectenbedrijf 40(10): 8-14.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1991). “’Persbureaus zetten groot deel van de koers.’.” Bank- en Effectenbedrijf 40(9): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1991). “Nieuwe BMG-directie borduurt met fijne steekjes verder.” Bank- en Effectenbedrijf 40(5): 6-10.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1991). “’Wij hebben meer tijd om bij te sturen’.” Bank- en Effectenbedrijf 40(4): 6-11.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1991). “Prof. dr A.H.E.M. Wellink, dienaar van het bestel.” Bank- en Effectenbedrijf 40(3): 6-12.

Gerards, J. L. and R. F. M. Kieviet (1992). “BGC wordt modernste betaalfabriek ter wereld (interview ir. J.F.L. Hazelzet).” Bank- en Effectenbedrijf 41(12): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1992). “Verplaetse zorgt voor België.” Bank- en Effectenbedrijf 41(11): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schippers (1992). “Groen is zelf- en herverzekerd (interview H.H.M. Groen).” Bank- en Effectenbedrijf 41(9): 6-13.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1992). “’Er gaat echts iets heel moois gebeuren’ (interview drs I.E.G. van der Boor, drs A.A. Soetekouw RA).” Bank- en Effectenbedrijf 41(6): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1992). “’Streng doch rechtvaardig is mijn devies’ (interview P.C.M. Duijndam).” Bank- en Effectenbedrijf41(7/8): 6-11.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1992). “’Met sterke thuisbases wereldwijd meetellen’ (interview mr. R.J. Nelissen).” Bank- en Effectenbedrijf 41(5): 6-11.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1992). “Maas, hoeksteen van Financiën.” Bank- en Effectenbedrijf 41(3): 6-11.

Gerards, J. L. (1993). “Beursklimaat en valutaperikelen geven bankcijfers glans.” Bank- en Effectenbedrijf 42(10): 16-19.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1993). “Groenink over de grenzen van de kredietverlening (interview mr. R.W.J. Groenink).” Bank- en Effectenbedrijf 42(10): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1993). “De bank moet weer saai worden  (interview W. van Driel).” Bank- en Effectenbedrijf 42(12): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1993). “Wisselwerkingen bij GWK (interview drs. H.L.F.H. Donkers).” Bank- en Effectenbedrijf 42(9): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1993). “’De CAO wordt duur betaald”(interview mr G.H.O. van Maanen).” Bank- en Effectenbedrijf 42(7-8): 6-12.

Gerards, J. L. and C. A. M. Wijtvliet (1993). “Ook bij bankclubs kan het soms aardig borrelen.” Bank- en Effectenbedrijf 42(6): 6-8.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1993). “’We vormen een club van georganiseerd vertrouwen’ (interview Mr O.W.A.  Baron van Verschuer).” Bank- en Effectenbedrijf 42(5): 6-12.

Gerards, J. L. and C. A. M. Wijtvliet (1993). “VSB Bank, de detaillist onder de retailbanken (in gesprek met drs. J.F.C.M. van Nuenen en dr. F.E. Klijn).” Bank- en Effectenbedrijf 42(4): 28-33.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1993). “’Je kan niet alles bereiken in het leven’ (interview W.E. Scherpenhuijsen Rom R.A.).” Bank- en Effectenbedrijf 42(3): 6-12.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1994). “’We zijn weer puur, een pure moderne hypotheekbank’  (interview mr. J.F. Visser).” Bank- en Effectenbedrijf 43(3): 6-13.

Gerards, J. L. and J. J. M. Schipper (1994). “Veel gespin en toch wol  (interview dr. W.A.F.G. Vermeend).” Bank- en Effectenbedrijf 43(1/2): 6-12.

Glueck, W. F. and L. R. Jauch (1984). Business policy and strategic management. Singapore, Mc Graw Hill.

Goossens, P. M. M. (1987). “Nieuwe technologieën zijn níet neutraal.” Bank- en Effectenbedrijf 36(4): 92-95.

Graaf, T. d. (1999). “13 oktober 1999: een nieuwe hoofdkantoor voor de 175-jarige ABN AMRO.” Bank- en Effectenbedrijf 48(10): 22-26.

Greidanus, T. (1960). “By way of introduction.” Bank- en Effectenbedrijf 9(2): 3.

Grit, K. (2000). Economisering als probleem. Assen, Van Gorcum & Comp.

Groeneveld, G. W. (1941). “Het geldwezen en zijn ontwikkelingsgang.” Maandschrift Economie 6(9/10): pp. 445-465.

Groot, L. d. (??). Beknopte geschiedenis van het middenstandsbankwezen

Haccoû, J. F. (1951). Het essentiële van de leidersfunctie. Leiden, Stenfert Kroese.

Hanewald, J. (1975). “Structuurwijzigingen bij het Spaarbankwezen hier en elders.” Bank- en Effectenbedrijf 24(11): 413-416, 439.

Hanewald, J. (1977). “Het bankwezen en de spaarder.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 155-159.

Hanewald, J. (1979). “Dr. Jelle Zijlsta, gesprekken en geschriften, opgetekend door dr. G. Puchinger.” Bank- en Effectenbedrijf 28(1): 21-23.

Harst, R. A. v. d. (1982). “Twee miljoen Eurochequekaarten – mijlpaal of eindpunt?” Bank- en Effectenbedrijf 31(5): 144-147.

Hazewinkel, R. R. (1960). “Trends in Banking.” Bank- en Effectenbedrijf 9(3): 10-13.

Hemelaar, A. (1978). “10 jaar Bankgirocentrale.” Bank- en Effectenbedrijf 27(12): 438-442.

Hemelaar, A. (1979). “6e Payment systems international conference: banking policy and technical developments.” Bank- en Effectenbedrijf28(12): 435-437.

Hemelaar, A. (1981). “Automatisering van de Westeuropese banken: het Pactelrapport.” Bank- en Effectenbedrijf 30(3): 109-112.

Hemelaar, A. (1982). “Nieuwe acceptgiro met optisch leesbaar formulier.” Bank- en Effectenbedrijf 31(6/7): 192-196.

Hemelaar, A. (1983). “Vertraagt discussie over NBC realisatie?” Bank- en Effectenbedrijf 32(8/9): 270-273, 284.

Hemelaar, A. (1984). “Berekening van PIN-codes en registratie bankkaarten.” Bank- en Effectenbedrijf 33(10): 302-303.

Hemelaar, A. (1984). “8e P.S.I. Conferentie: De bedreigde bankier?” Bank- en Effectenbedrijf 33(3): 84-87.

Hemelaar, A. (1986). “Payment Systems: 1985-1995.” Bank- en Effectenbedrijf 35(6): 183-185.

Hemelaar, A. and H. Rüdelsheim, Eds. (1992). Betalingsverkeer in Nederland: stand van zaken en perspectief. Serie Bank- en Effectenbedrijf nr 33. Amsterdam, Nederlands Insituut voor Bank- en Effectenbedrijf.

Hessels, J. M. (1994). “Kostencomponenten kritisch beschouwen.” Bank- en Effectenbedrijf 43(7/8): 6-14.

Het Financieele Dagblad (1980). Centrumbank toch nog bruggehoofd voor Visa? Het Financieele Dagblad. Amsterdam.

Het Financieele Dagblad (1980). Centrumbank ziet af van Visa-cheques onder druk van Nederlandsche Bank. Het Financieele Dagblad. Amsterdam.

Het Financieele Dagblad (1987). Nederlandse chequecultuur speelt plastic geld parten. Het Financieele Dagblad. Amsterdam.

Hide, H. M. (1948). John Law, the history of an honest adventurer, Home & van Thal.

Hirschfeld, H. M. (1922). Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij.

Hoeboer, A. B. (1974). “De rijkspostspaarbank en de automatisering.” Informatie 6(11): 608-611.

Hoff, G. T. J. (1992). “Het toezicht op het effectenverkeer (I).” Bank- en Effectenbedrijf 41(7/8): 18-21.

Hoffman, H. (1971). “Het Nederlandse bankwezen 1960-1970.” Bank- en Effectenbedrijf 20(12): 477-488.

Hoffmann, H. (1971). “Bankgirocentrale.” Bank- en Effectenbedrijf 20(4): 155-157, 169.

Hoffmann, H. and H. K. Verkoren (1971). “Management in het bankwezen in het bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 20(5): 193-197.

Horeman, R. (1975). “Prof. dr. Renooij: Concurrentie stimulans voor het bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 24(12): 472-474, 481.

Horeman, R. (1975). “Mr. A.W. Rost Onnes: Bank die niet internationaal werkt, wordt overname-object.” Bank- en Effectenbedrijf 24(5): 185-187.

Hout, H. T. J. M. v. d. and J. P. Schmittmann (1988). “Ban(k)kwaliteit niet uit.” Bank- en Effectenbedrijf 37(1/2): 14-18.

Hove, L. v. (1997). “Proton: wie het kleine (niet) acht…” Bank- en Effectenbedrijf 46(12): 20-25.

Humprey, D. B., S. Sato, et al. (1996). The evolution of Payments in Europe, Japan, and the US: Lessons for Emerging Market Economies.Washington, The world bank.

J.L.N. Zillinger Molenaar (1986). “Waar, waarvoor en waarmee betaald wordt.” Bank- en Effectenbedrijf 35(12): 372-375.

J.W. van Dijk (1976). “Marketing bij banken.” Bank- en Effectenbedrijf 25(46-49): 55-57.

Jansen, P. G. (1984). “Invoering datacommunicatie binnen Amro.” Bank- en Effectenbedrijf 33(6): 226-228.

Janssen, E. L. P. J. (1992). “Strategische issues en de rol van informatietechnologie.” Bank- en Effectenbedrijf 41(9): 24-27.

Janzen, J. (1968). “De integratie van het girale geldverkeer in Nederland. Nog onvoldoende integratie.” Informatie 10(1): 11-13.

Janzen, J. (196?). “Verwerking van 200 000 rekeningnummers per dag.” Informatie?: 7-13.

Jong, A. M. d. (1930). Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Eerste deel. De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864. Haarlem.

Jong, A. M. d. (1967). Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Tweede deel. De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914. Haarlem.

Jong, A. M. d. (1967). Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Derde deel. De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914. Haarlem.

Jong, A. M. d. (1967). Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vierde deel. De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914. Haarlem.

Jong, T. P. M. d. (1969). “In memoriam A.M. de Jong.” Bank- en Effectenbedrijf 18(11): 2.

Jong, A. M. d. and M. Povall (1991). “Positieve actie in de banksector; een terugblik op tien jaar emanicipatiebeleid.” Bank- en Effectenbedrijf 40(11): 45-50.

Jongepier, P. (1991). “Ontwikkelingen rondom de kosten van het betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 40(3): 27-31.

Jongepier, P. (1996). “Verder op weg naar een doelmatiger betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 45(5): 20-23.

Jongman, C. D. (1964). “Concentratie in de bankwereld.” Bank- en Effectenbedrijf 13(1): 3-7.

Jongman, C. D. (1969  (oktober)). “In memoriam Prof. Mr. Dr. G.M. Verrijn Stuart (1893-1969).” Bank- en Effectenbedrijf 18(10): inlegvel.

Jongman, C. D. and J. H. Posthumus (1971). “Jaarverslag 1970 van de directie.” Bank- en Effectenbedrijf 20(3): 123-127.

Jonker, J. P. B. (1989). “Waterdragers van het kapitalisme.” Bank- en Effectenbedrijf 38(6): 47-49.

Jonker, J. (1996). Merchants, bankers, middlemen. The amsterdam money market during the first half of the 19th century. Amsterdam, NEHA.

Jonker, J. (1996). “Between private responsibility and public duty. The origins of bank monitoring in the Netherlands, 1860-1930.” Financial History Review 3(2): pp. 139-152.

Jonkhart, M. J. L. (1990). “Boekbespreking: De vormgeving van de Postbank.” Bank- en Effectenbedrijf jrg: 33-34.

Jonkheer, J. (1981). “Nieuwe mogelijkheden met de bankrekeningnummers.” Bank- en Effectenbedrijf 30(11): 408 – 412.

Kamhoot, W. M. (1980). “Het begin, de ontwikkeling en het einde van de (Amsterdamse) bankiersclearing.” Bank- en Effectenbedrijf 29(6): 215-217.

Karsten, C. F. (1955). “Het filialenstelsel der Nederlandse grootbanken.” Bank- en Effectenbedrijf 4(1): 9-11.

Keegstra, H. (1961). “Het girochequeverkeer en een nieuwe ponskaarttechniek.” : 108-112

Keegstra, H. (196?). “Mechanisering van de postgiro-administratie. Elektronisch- versus ponskaartensysteem.” : 75-80.

Kels, W. F. J. and D. Veerman (1996). “ING Groep: een ander soort bancassurance.” Bank- en Effectenbedrijf 45(7/8): 24-30.

Kemper, D. B. (1906). “Post-cheque- en girobank.” De Economist: 795-804.

Kessel, J. C. v. (1987). “Bankdiensten als basisvoorziening.” Bank- en Effectenbedrijf 36(6): 186-187.

Kessel, J. C. v. (1988). “’Bankieren in het Europa van 1992′.” Bank- en Effectenbedrijf 37(6): 186-187.

Kessel, J. C. v. (1990). “Jaarverslag NIBE 1989.” Bank- en Effectenbedrijf 39(7/8): 18-21.

Kessel, J. C. v. (1990). “Aanval en verdediging.” Bank- en Effectenbedrijf 39(5): 4-5.

Kessel, J. C. v. (1994). “In memoriam dr. F.E. Klijn.” Bank- en Effectenbedrijf 43(11): 6.

Kessel, J. C. v. (1994). “In memoriam drs. J.L. Gerards.” Bank- en Effectenbedrijf 43(4): 2.

Kessler, G. A. (1977). “De evolutie van het sociaal-economisch toezicht.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 133-138.

Kieviet, R. F. M. (1994). “Met een plastic card de hele wereld rond.” Bank- en Effectenbedrijf 43(5): 20-21.

Kieviet, R. F. M. and J. J. M. Schipper (1994). “Van kassiershulpje tot werkgeversvoorzitter (interview H. van den Broek).” Bank- en Effectenbedrijf 43(10): 6-11.

Kieviet, R. F. M. (1995). “Europay International: leider op de Europese betaalmarkt.” Bank- en Effectenbedrijf 44(11): 18-22.

Kieviet, R. F. M. (1995). “Chipknip: het begin van een nieuw tijdperk.” Bank- en Effectenbedrijf 44(10): 19-20.

Kieviet, R. F. M. (1995). “Belgische Proton voorbeeld voor Nederlandse Chipknip.” Bank- en Effectenbedrijf 44(4): 16-21.

Kieviet, R. F. M. and E. J. Snijders (1996). “Van Draanen slaat munt uit privatisering (interview drs. Chr. van Draanen).” Bank- en Effectenbedrijf 45(6): 6-11.

Kieviet, R. F. M. (1997). “Van chartaal naar digitaal.” Bank- en Effectenbedrijf 46(4): 20-24.

Kieviet, R. F. M. and J. J. M. Schipper (1997). “Niet zómaar een baantje (interview dr. W.F. Duisenberg).” Bank- en Effectenbedrijf 46(6): 6-11.

Kingma, N. and J. J. M. Schipper (1998). “Samen sterker. Interview met drs. P. Ribourdouille, lid Raad van Bestuur ABN AMRO Holding N.V.” Bank- en Effectenbedrijf mei 1998: 4-10.

Kiser, L. L. and E. Ostrom (1982). The three worlds of action: a metatheoretical synthesis of institutional approaches. Strategies of Political Inquiry. E. Ostrom. Beverly Hills, Sagepp. 179-222.

Klaaijsen, E. E. (1996). “Wel winstgroei banken, maar krimpende marges.” Bank- en Effectenbedrijf 45(5): 15-16.

Klaassen, A. and W. Bos (1987). “Bank en bedrijf: een gezonde relatie?” Bank- en Effectenbedrijf 36(12): 462-466.

Klarenbeek, H. J. A. E. M. (1973). “Wording en structuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A.” Bank- en Effectenbedrijf 22(2): 45-48.

Klein, P. W. (1986). “De eerste eeuw van het Nederlandse bankbiljet.” Bank- en Effectenbedrijf 35(1/2): 24-29.

Klein, P. A., Ed. (1994). The Role of Economic Theory. Boston/Dordrecht/London, Kluwer Academic Publishers.

Klijn, F. E. (1976). “Branche-vervaging in het Nederlandse financiële bestel en de eventuele oprichting van de Postbank.” Bank- en Effectenbedrijf 25(12): 439-447, 453.

Klijn, F. E. (1978). “Het Nederlandse bankwezen in 1977.” Bank- en Effectenbedrijf 27(5): 189-191.

Klijn, F. E. (1979). “Enkele aspecten van een nation-wide EFTS (II).” Bank- en Effectenbedrijf 28(12): 429-433.

Klijn, F. E. (1979). “Enkele aspecten van een nation-wide EFTS (I).” Bank- en Effectenbedrijf 28(11): 371-374.

Klijn, F. E. (1980). “De Postbank.” Bank- en Effectenbedrijf 29(12): 435-441.

Klijn, F. E. (1980). “EFTS en de monetaire autoriteiten (III en slot).” Bank- en Effectenbedrijf 29(3): 107-110.

Klijn, F. E. (1980). “De bedrijfseconomische liquiditeitspositie van de algemene banken.” Bank- en Effectenbedrijf 29(2): 61-65.

Klijn, F. E. (1985). “Is het filialennet een molensteen?” Bank- en Effectenbedrijf 34(4): 144-147.

Klijn, F. E. (1991). “Keerpunt in de marketing van financiële dienstverlening.” Bank- en Effectenbedrijf 40(10): 49-53.

Klijn, F. E. (1993). “’De rekening gepresenteerd – Banktarieven voor de salarisrekening’.” Bank- en Effectenbedrijf 42(11): 30-31.

Klompé, M. E. J. (1990). “Toezicht op beleggingsinstellingen.” Bank- en Effectenbedrijf 39(12): 29-33.

Knobbout-Bethlem, C. E. (1989). “Frauderisico’s van het Eurocheque-systeem voor rekening consument?” Bank- en Effectenbedrijf 38(10): 18-22.

Koelewijn, J. (1994). “Winstgroei voor banken ondanks renteschok.” Bank- en Effectenbedrijf 43(10): 12-16.

Koelewijn, J. (1995). “Concurrentieslag in binnenland remt winstgroei.” Bank- en Effectenbedrijf 44(10): 12-18.

Koelewijn, J. (1995). “Aanhoudende winstgroei ondanks moeilijke markten.” Bank- en Effectenbedrijf 44(6): 12-17.

Kolijn, R. J. (1994). “De opmars van de betaalautomaat.” Bank- en Effectenbedrijf 43(4): 28-32.

Kolijn, R. J. (1996). “De virtuele bank: hype of realiteit.” Bank- en Effectenbedrijf 45(4): 30-34.

Koning, A. R. A. (1973). “Het Nederlandse bankwezen gesteld voor internationale problemen.” Bank- en Effectenbedrijf 22(6): 235-239.

Koning, A. R. A. (1980). “Afscheid van een ‘cooperatieve’ bankier!” Bank- en Effectenbedrijf 29(10): 343-345.

Korteweg, S. (196?). “Het bedrijf van De Nederlandsche Bank.” Bank- en Effectenbedrijf.

Koster, F. H. (1986). “Branche-onderzoek bij een grootbank.” Bank- en Effectenbedrijf 35(9): 254-258.

Kraa, J. (1959). “Het adviseren van cheques.” Bank- en Effectenbedrijf 8(2): 28-29.

Kraa, J. (1961). “Bankgiro.” Bank- en Effectenbedrijf 10(6): 3-5.

Kraa, J. (1962). “Het Zweedse Bankgirosysteem.” Bank- en Effectenbedrijf 11(4): 15-16.

Kraa, J. (1980). “Eurocard Nederland B.V.” Bank- en Effectenbedrijf 29(3): 111-114.

Kreikamp, W. (1990). “Nogmaals: geldauomaten, punt van geschil.” Bank- en Effectenbedrijf 39(7/8): 35.

Kreikamp, W. (1990). “Geldautomaten, punt van geschil.” Bank- en Effectenbedrijf 39(6): 38-40.

Kwast, H. S. v. d. (1986). “De ontwikkeling van de automatisering in het bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 35(5): 141-143, 149.

Kymmell, J. and J. C. v. Kessel (1982). “Een gesprek met de nieuwe President.” Bank- en Effectenbedrijf 31(4): 104-107.

L.G. van den Berge (1971). “Beslaglegging en gegarandeerde girobetaalkaarten en betaalcheques.” Bank- en Effectenbedrijf 20(3): 103-105,127.

L.G. van den Berge (1971). “Datum van betaling in het girale betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 20(7): 233-236.

L.G. van den Berge (1972). “De betaalcheque en de girobetaalkaart.” Bank- en Effectenbedrijf 21(7/8): 309-313.

Lafferty, M. (1980). Visa-Eurocheque dispute flares. Financial Times.

Lafferty Publications (1987). People and payments, a study of attituted and behaviour in Europe. London, Lafferty Publications Ltd.

Leeuw, D. d. (1988). “70 jaar Giro: ‘Betalingsverkeer in beweging’.” Bank- en Effectenbedrijf 37(12): 438-443.

Leeuw, D. d. (1989). “Betalingsverkeer in beweging: ‘Electronisch betalen’.” Bank- en Effectenbedrijf 38(1/2): 30-34.

Leeuwen, W. L. M. E. v. (1961). Bankspiegel, De Twensche Bank N.V.

Leeuwen, W. F. v. (1971). “Bank der Bondsspaarbanken N.V.” Bank- en Effectenbedrijf 20(10): 393-394.

Leeuwen, W. F. v. (1982). “Concentratie van spaarbanken.” Bank- en Effectenbedrijf 31(8/9): 250-252.

Lelieveldt, S. L. (1989). Elektronisch betalen goed geregeld. Een multidisciplinaire studie naar de inrichting van het elektronisch betalen in Nederland. Rotterdam, Lelieveldt.

Lelieveldt, S. (1997). “Regulering van pre-paid elektronisch geld.” Bank- en Effectenbedrijf 46(10): 34-38.

Lille, J. E. B. v. d. F. d. (1996). “Duidelijke winstgroei dankzij kostenbesparingen Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 45(6): 12-18.

Lommen, J. M. A. and B. G. J. Walschots (1990). “Halfjaarcijfers grote banken: het einde van de mooie tijden?” Bank- en Effectenbedrijf39(10): 38-40.

Lubbers, A. G. and A. Heijder (1986). “Voer voor juristen: het rechtskarakter van ons bankbiljet.” Bank- en Effectenbedrijf 35(6): 174-178.

Maclaine Pont, P. G. (1985). “Elektronisch betalen vanuit de huiskamer?” Bank- en Effectenbedrijf 34(1): 36-40.

Maclaine Pont, P. G. (1988). “De PC als veilig werkstation.” Bank- en Effectenbedrijf 37(1/2): 5-9.

Maclaine Pont, P. G. (1997). “’Cryptische’ Internetbeveiligingen.” Bank- en Effectenbedrijf 46(7/8): 28-31.

Majone, G. (1996). Regulating Europe. London, Routledge.

Manschot, R. (1954). “De Nederlandse Bankiersverenigingq.” Bank- en Effectenbedrijf 5(2): 77-78.

Manschot, R. (1960). “Agricultural Credit Banks.” Bank- en Effectenbedrijf 9(2): 45-49.

Manschot, R. (1970  (mei)). “Zijn landbouwkredietbanken nog landbouwkredietbanken?” Bank- en Effectenbedrijf 19(5): 187-190.

Manschot, R. (1972). “De ontwikkeling van het betaalchequeproject.” Bank- en Effectenbedrijf 21(4): 173-178.

Matthijsse, J. P. (1970). “De Geldbedrijven van de PTT en de Wet Toezicht Kredietwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 19(12): 425-427.

Mees, R. S. H. (1992). “In memoriam prof. dr. D.C. Renooij.” Bank- en Effectenbedrijf 41(12): 12.

Metselaar, M. and B. Verbeek (1995). De cognitieve dimensie van besluitvorming: minister Luns en het Nieuw-Guinea conflict. Publieke besluitvorming. M. M. Paul ‘t Hart, Bertjan Verbeek. ‘s-Gravenhage, Vuga Uitgeverij BV229-260.

Metselaar, C. (2000). Sociaal-organisatorische gevolgen van kennistechnologie. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam.

Metze, M. (1993). De geur van geld. Nijmegen, SUN.

Meys, T. A. J. (1990). “De veranderde Europese en Nederlandse financiële markten.” Bank- en Effectenbedrijf 39(12): 48-50.

Middelkoop, K. M. and J. J. M. Schipper (1997). “Meer dan de som der woorden.” Bank- en Effectenbedrijf 46(9): 6-12.

Minderhoud, M. (1995). “Chipknip succesvol van start.” Bank- en Effectenbedrijf 44(11): 4-5.

Molenaar, H. M. M. (1993). “Geldautomaten in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 42(12): 18-22.

Molenkamp, H. P. (1987). “Fraai jaarverslag van somber DNB.” Bank- en Effectenbedrijf 36(5): 178-179.

Molenkamp, H. P. and J. J. M. Schipper (1994). “Weer een koopman-bankier met pensioen (interview mr. G.J. Tammes).” Bank- en Effectenbedrijf 43(12): 6-13.

Molenkamp, H. P. and J. J. M. Schipper (1994). “Architect, aannemer en uitvoerder (interview J.F.T. Vugts).” Bank- en Effectenbedrijf 43(11): 7-12.

Molenkamp, H. P. and J. J. M. Schipper (1995). “Mark O. Winkelman, Partner van Wall Street.” Bank- en Effectenbedrijf 44(11): 6-12.

Molenkamp, H. P. and J. J. M. Schipper (1995). “Met Friese gedrevenheid (interview dr. D.P. Keizer).” Bank- en Effectenbedrijf 44(3): 6-11.

Molenkamp, H. P. and J. J. M. Schipper (1996). “Agressief maar met mate (interview drs. P.C. van Gool).” Bank- en Effectenbedrijf 45(1/2): 6-12.

Mulder, J. H. (1981). “Internationaal betalingsverkeer en SWIFT.” Bank- en Effectenbedrijf 30(6/7): 269-271.

Mulder, P. (1997). “Particuliere klanten onwetend over afschaffen betaaltarieven.” Bank- en Effectenbedrijf 46(3): 24-25.

Muller, H. J. (1977). “Evolutie in wetgeving en bedrijfseconomisch beleid.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 141-147.

Nagelkerke, J. J. (1986). “De betaalcheque van mr dr R.E. de Rooy.” Bank- en Effectenbedrijf 35(7/8): 232-233.

Nawas, M. (1995). Management van fusie en integratie. De vorming van de ABN AMRO. Tilburg, Tilburg University Press.

Nawas, M. E. (1996). “Fuseren als ‘strategische sprong’: de case ABN AMRO.” Bank- en Effectenbedrijf 45(3): 6-9.

Neisingh, A. W. and A. H. C. Koedijk (1983). “Automatisering en controle bij banken.” Bank- en Effectenbedrijf 32(10): 300-303, 307.

Nevans, R. (1986). Bankers & payments; the european perspective. London, Lafferty Publications Ltd.

NIBE (1997). Bankbedrijf: kernfuncties en taakuitoefening. Amsterdam, NIBE.

Norbart, J. (2000). “Spectaculair herstel van Nederlandse banken.” Bank- en Effectenbedrijf 49(6): 22-27.

Observer (1976). “Postbank moet zorgen voor gezonde concurrentie?” Bank- en Effectenbedrijf 25(5): 198.

Ockeloen, J. H. (1959). “Nogmaals: Kostprijsberekening bij de algemene banken.” Bank- en Effectenbedrijf 8(1): 11-13.

Ockeloen, J. H. (1960). “Banking and Finance in the Netherlands. The structure of banking.” Bank- en Effectenbedrijf 9(2): 5-11.

Oomes, J. P. (1985). “Datacommunicatie bij CLBN.” Bank- en Effectenbedrijf 34(12): 386-387.

Oord, C. v. d. (1966). “De perspectieven van de automatisering.” Bank- en Effectenbedrijf 14(5): 11-14.

Oost, E. v., G. Alberts, et al., Eds. (1998). De opkomst van de informatietechnologie in Nederland. Eindhoven, Stichting Historie der Techniek.

Orton, I. (1992). Financial Revolution in Europe II, The Revolution Deepens and Widens. London, Lafferty Business Research.

Ostrom, E., Ed. (1982). Strategies of Political Inquiry. Beverly Hills, Sage.

Oudes, J. C. (1987). “Bankkantoor en branche-onderzoek.” Bank- en Effectenbedrijf 36(1/2): 25-29.

Oudshoorn, C. (1997). Omgevingsveranderingen, systeemkosten en institutionele vernieuwing. Rotterdam, Research Centre for Economic Policy. OCfEB Research Memorandum nr 9701.

Overdijk, D. B. (1959). “Nogmaals: Kostprijsberekening bij de algemene banken.” Bank- en Effectenbedrijf 8(1): 9-11.

Overvliet, R. (1983). “De invoering van geldautomaten.” Bank- en Effectenbedrijf 32(11): 338-339.

Pabbruwe, H. J. and F. H. J. Mijnssen (1972). “De betaalcheque – een reactie.” Bank- en Effectenbedrijf 21(7/8): 314-317.

Pabbruwe, H. J. (1993). “Consumentgericht elektronisch betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 42(10): 13-14.

Pabbruwe, H. J. (1994). “Commentaar op de algemene bankvoorwaarden.” Bank- en Effectenbedrijf 43(7/8): 36-37.

Parry, J. (1972). “Het Internationaal Instituut der Spaarbanken.” Bank- en Effectenbedrijf 21(1): 26-489.

Pauwels, F. L. (1971). “Bankmanagement en banktechniek.” Bank- en Effectenbedrijf 20(9): 329-331, 357.

Peters, G. (1989). Organisation und Information. Über den Zusammenhang von Interessen, Erwartungen, Kenntnissen und Handlungen.Enschede.

Piller, L. (1979). “Het Nederlandse bankwezen op weg naar de toekomst.” Bank- en Effectenbedrijf 28(6): 195-200.

Piller, L. (1980). “Enkele bankverslagen over 1979.” Bank- en Effectenbedrijf 29(5): 180-184.

Pomeren, R. v. (1989). “Van STAC naar OLA: een mammoetoperatie.” Bank- en Effectenbedrijf 38(1/2): 16-19.

Poot, H. J. W. d. (1988). “Beveiliging geautomatiseerde gegevensverwerking.” Bank- en Effectenbedrijf 37(11): 395-398.

Post, D. (1994). “Veilige afwikkeling is ook zorg van bankier.” Bank- en Effectenbedrijf 43(7/8): 6-14.

Posthumus, J. H. (1975). “De bankcursus in 30 jaar.” Bank- en Effectenbedrijf 24(1): 21-24.

Pottekijker, L. (1977). “Een vreemde eend in de bankbijt.” Bank- en Effectenbedrijf 26(11): 370,375.

Pruijn, G. H. (1992). “Elektronisch betalen: het fenomeen voor de jaren ’90.” Bank- en Effectenbedrijf 41(12): 32-36.

PSI Inc (1980). Cash dispensers & Automated Teller Machines, A European Forum. Cash dispensers & Automated Teller Machines, A European Forum, Munich, Payment Systems Inc.

Raaij, W. F. v. and H. v. Wijk (1984). “Spaar- en leengedrag.” Bank- en Effectenbedrijf 33(10): 280-285.

Ranner, A. P. (1989). “Het nieuwe model betalingsverkeer van het Rijk.” Bank- en Effectenbedrijf 38(4): 46-49.

Ranner, A. P. (1990). “Bankieren in de jaren ’90, een terreinverkenning.” Bank- en Effectenbedrijf 39(10): 46-50.

Rebholz, T. E. L. (1953). “De oorzaken van het verdwijnen van de wissel.” Bank- en Effectenbedrijf 1(6): 84-85.

Reesema, S. S. v. (1972). “Het NMB-teleprocessingnet.” Bank- en Effectenbedrijf 21(1): 19-25.

Reinierkens, M. (1995). “Chip-technologie op betaalkaart in opmars.” Bank- en Effectenbedrijf 44(9): 22-26.

Reinoud, H., G. J. Hennephof, et al., Eds. (1966). Automatisering en Overheid. Computertoepassingen in de rijksdienst, bij PTT, spoorwgegen en staatsmijnen. Utrecht, Spectrum.

Reinoud, H., G. J. Hennephof, et al., Eds. (1966). Automatisering en overheid. Utrecht, Het Spectrum.

Reinoud, H., J. A. Hommel, et al., Eds. (1968). Een halve eeuw Postcheque- en Girodienst; geschiedenis, plaats in het betalingsverkeer, werking en exploitatie, automatisering in technisch, sociaal en organisatorisch opzicht van de postgiro., Het spectrum.

Renooij, F. d. R. e. D. C. (1980). De algemene banken in Nederland. Leiden/Antwerpen, H.E. Stenfert Kroese B.V.

Retail Banker International (1983). The 1983 International Retail Banking EFTPOS Conference. The 1983 International Retail Banking EFTPOS Conference, Lafferty Publications Ltd.

Revell, J. R. S. (1983). Banking and electronic funds transfers. Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development.

Ribourdouille, P. (1994). “Elektronische portemonnee logische volgende stap.” Bank- en Effectenbedrijf 43(11): 4-6.

Ridder, R. d. and L. Bakker (1990). “Het EG-mededingingsbeleid en de samenwerking en concentratie binnen het Europese bankwezen.”Bank- en Effectenbedrijf 39(121): 42-46.

Rijkers, A. J. P. (1989). “Verschuiving in de beleggingsvoorkeur van gezinnen.” Bank- en Effectenbedrijf 38(4): 30-34.

Rijnvos, C. J. (1975). “De Europese rekeneenheid, de ‘Europa’ en de werkelijkheid.” Bank- en Effectenbedrijf 24(12): 475-477.

Rijnvos, C. J. (1978). “Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees; 1813-1884.” Bank- en Effectenbedrijf 27(9): 326-328.

Rijnvos, C. J. (1979). “Geld en maatschappijopvatting.” Bank- en Effectenbedrijf 28(2): 53-62.

Rijnvos, C. J. (1981). “Ontwikkeling van het internationale bankbedrijf.” Bank- en Effectenbedrijf 30(6/7): 253-256.

Rijnvos, C. J. (1982). “De Tilburgsche en DNB.” Bank- en Effectenbedrijf 31(10): 284-290.

Rijnvos, C. J. (1989). “Boekbespreking ‘Veertig jaar monetaire en financiële analyse door De Nederlandsche Bank, 1947-1986’.” Bank- en Effectenbedrijf 38(7/8): 37-38.

Risch, H. J. P. (1986). “Bankieren in de komende vijftien jaar.” Bank- en Effectenbedrijf 35(7/8): 204-207,212.

Roelen, R. (1987). “De mens centraal op NIBE Jaardag.” Bank- en Effectenbedrijf 36(6): 197-203, 212.

Roelen, R. H. and J. J. M. Schipper (1994). “’Die man hoeft niet naar buiten te kijken’. In gesprek met prof. dr. Joh. de Vries.” Bank- en Effectenbedrijf juni 1994: 6-10.

Rom, W. E. S. (1980). “A European view of the evolution of payment systems.” Bank- en Effectenbedrijf 29(4): 131-134.

Romaní, D. (1998). The outlook for European Retail Banking 1999-2005, An industry at the cross-roads, Datamonitor PLC.

Rooy, R. E. d. (1981). “Betaalcheque weg, geld weg… of niet soms?” Bank- en Effectenbedrijf 30(11): 416-417.

Rooy, R. E. d. (1988). “Nog altijd misverstand rond de eurocheque.” Bank- en Effectenbedrijf 37(5): 175-177.

Rosenkötter, H. G. (1989). “Electronic banking in de praktijk brengen.” Bank- en Effectenbedrijf 38(10): 40-42.

Rüdelsheim, H. (1989). “Conferentie Electronisch Bankieren.” Bank- en Effectenbedrijf 38(6): 25.

Rüdelsheim, H. (1990). “De chipcard-betaalproef in de gemeente Woerden: een tussenbalans.” Bank- en Effectenbedrijf 39(10): 14-18.

Rüdelsheim, H. and R. F. M. Kieviet (1991). “Beweging in het betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 40(9): 28-31, 42.

Rüdelsheim, H. (1993). “Buitenwacht congresseert over nieuwtjes betalingsverkeer (II).” Bank- en Effectenbedrijf 42(11): 23-26.

Rüdelsheim, H. (1993). “Buitenwacht congresseert over nieuwtjes betalingsverkeer (I).” Bank- en Effectenbedrijf 42(10): 31-33.

Rüdelsheim, H. (1993). “Boekbespreking ‘Plastic cards: betaalmiddel of marketinginstrument?’.” Bank- en Effectenbedrijf 42(1-2): 31-32.

Rüdelsheim, H. (1994). “Proef met multifunctionele chipcard in Asten.” Bank- en Effectenbedrijf 43(4): 14-17.

Sarvaas, J. H. d. M. (1988). “Halfjaarcijfers 1988: te mooi om waar te zijn.” Bank- en Effectenbedrijf 37(9): 290-291.

Schaap, C. D. (1995). “Meldpunt MOT: spin in het financiële web.” Bank- en Effectenbedrijf 44(5): 27-30.

Schalm, L. J. (1981). “Veiligheidsaspecten van het eurocheque-systeem.” Bank- en Effectenbedrijf 30(5): 215-218.

Scharpf, F. W. (1997). Games Real Actors play. Actor Centered Institutionalism in Policy Research. Oxford, Westview Press.

Scheffer, C. F. (1938). De plaats van de Nederlandsche Bank ten opzichte van de andere banken en haar beteekenis voor het economisch leven. Pre-advies voor Tilburgse Academische Economische Kring. Rotterdam33- 72;  debatten 73-83.

Scheffer, C. (1979). Van bank naar bank. Herinneringen aan het bankwezen. Eindhoven, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Schipper, J. J. M. (1983). “In gesprek met dr. H.C. van Straaten.” Bank- en Effectenbedrijf 32(5): 169-171, 191.

Schipper, J. J. M. (1984). “BdB, Bank, Hoofdkantoor of dienstencentrum.” Bank- en Effectenbedrijf 33(2): 51-55.

Schipper, J. J. M. (1984). “Bank Mendes Gans: kort en goed.” Bank- en Effectenbedrijf 33(4): 122-124.

Schipper, J. J. M. (1985). “Databank BKR, positief voor de privacy.” Bank- en Effectenbedrijf 34(11): 344-350.

Schipper, J. J. M. (1985). “Velema: PZ is gewoon zakelijk.” Bank- en Effectenbedrijf 34(8/9): 266-268.

Schipper, J. J. M. (1985). “In gesprek met dr. A. Batenburg.” Bank- en Effectenbedrijf 34(4): 140-143.

Schipper, J. J. M. (1986). “In gesprek met de heer W.E. Scherpenhuijsen Rom.” Bank- en Effectenbedrijf 35(3): 44-47.

Schipper, J. J. M. (1986). “In gesprek met ir. P.J. Lardinois.” Bank- en Effectenbedrijf 35(9): 249-253.

Schipper, J. J. M. (1986). “Geschillencommissie Bankbedrijf.” Bank- en Effectenbedrijf 35(5): 137-140.

Schipper, J. J. M. (1986). “Uit het jaarverslag van de Bankgirocentrale.” Bank- en Effectenbedrijf 35(9): 260-262.

Schipper, J. J. M. (1987). “In gesprek met de heer J.C. van Lanschot.” Bank- en Effectenbedrijf 36(1/2): 7-10.

Schipper, J. J. M. (1987). “In gesprek met mr. R.J. Nelissen.” Bank- en Effectenbedrijf 36(5): 143-46.

Schipper, J. J. M. (1988). “Advokaat: De wereld stortte in.” Bank- en Effectenbedrijf 37(12): 433-436.

Schipper, J. J. M. and C. A. M. Wijtvliet (1988). “AMRO en Generale zijn al 30 jaar dik bevriend.” Bank- en Effectenbedrijf 37(9): 292-296.

Schipper, J. J. M., R. J. Schotsman, et al., Eds. (1989). Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging 1949-1989. Bankhistorische reeks nr 6. Amsterdam, NIBE.

Schipper, J. J. M. and R. J. Schotsman (1994). “Financiën, ABN AMRO en KPN samen door één deur (interview drs. J. Lintjer).” Bank- en Effectenbedrijf 43(5): 6-10.

Schipper, J. J. M. and E. J. Snijders (1995). “Met Ruiter op weg naar volwassener arbeidsverhoudingen (interview J. Ruiter).” Bank- en Effectenbedrijf 44(10): 6-11.

Schipper, J. J. M. and H. P. Molenkamp (1995). “Draaien aan de knoppen (interview J. van Rijn).” Bank- en Effectenbedrijf 44(4): 7-12.

Schipper, J. J. M. and E. J. Snijders (1996). “De generale van Gedopt (interview M.L. Gedopt).” Bank- en Effectenbedrijf 45(11): 6-11.

Schipper, J. J. M. and E. J. Snijders (1996). “’De bank is nog niet af’ (interview prof. dr. D.M.N. van Wensveen).” Bank- en Effectenbedrijf45(5): 6-11.

Schipper, J. J. M. and E. J. Snijders (1996). “Alleen op de wereld, maar eenzaam niet (interview jhr. drs. F.S. von Balluseck).” Bank- en Effectenbedrijf 45(4): 7-13.

Schipper, J. J. M. and C. M. A. Spoorenberg (2000). “In twintig jaar van tien miljard naar duizend (interview G.J.A. van der Lugt).” Bank- en Effectenbedrijf 49(6): 4-11.

Scholtens, B. (1997). “Financiële conglomeraten in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 46(7/8): 10-11.

Schotsman, C. J. (1990). De Postbank. Ontstaan en ontplooiing. Den Haag, SDU.

Schotsman, H. J. (1990). “Jaarverslag DNB 1989.” Bank- en Effectenbedrijf 39(5): 12-15.

Schraaf, H. A. v. d. (1985). “GEA en het strafrecht.” Bank- en Effectenbedrijf 34(3): 96-100.

Schroeder, P. L. A. M. (1988). “De nieuwe algemene bankvoorwaarden.” Bank- en Effectenbedrijf 37(4): 138-140.

Schuring, R. W. (1997). Procesmodellering van Dynamiek in Organisaties. Enschede.

Scott-Morgan, P. (1995). De ongeschreven regels van het spel. Groningen, Boekwerk.

SER (1987). “Persbericht over bankvoorwaarden.” Bank- en Effectenbedrijf 36(12): 470.

Sijben, J. J. (1996). “Banken en het gewijzigde intermediatieproces.” Maandschrift Economie.

Sinia, P. G. (1983). “Beleidsinformatie via time-sharing bij Bank Mees & Hope.” Bank- en Effectenbedrijf 32(2): 132-135.

Sipman, W. (1990). “Reductie kosten betalingsverkeer door technogische toepassingen.” Bank- en Effectenbedrijf 39(11): 26-32.

Smink, J. and J. J. M. Schipper (1987). “Mr. Hans Velu: ‘Ik was eigenlijk een soort glazenwasser’.” Bnk- en Effectenbedrijf 36(10): 343-345.

Smith, A. D. (1998). The outlook for European plastic cards 1998.

Snijders, J. B. I. M. (1985). “Spoedcircuit langs DCI.” Bank- en Effectenbedrijf 34(11): 340-341.

Snijders, E. J. and R. F. M. Kieviet (1995). “Thuisbankier van huis (interview drs. H.K. Verkoren).” Bank- en Effectenbedrijf 44(5): pp. 6-12.

Snijders, J. J. M. S. e. E. J. (1997). “Over zielen, zaken en zeden (interview H. Heemskerk).” Bank- en Effectenbedrijf 46(3): 6-13.

Snoep, J. P. (1960). “Methods of Payment in the Netherlands.” Bank- en Effectenbedrijf 9(2): 31-36.

Snoep, J. P. (1962). “Overleg tussen centrale en particuliere banken.” Bank- en Effectenbedrijf 11(4): 3-7.

Sonnemans, M. A. A. (1995). “De magie van het Internet.” Bank- en Effectenbedrijf 44(12): 4-6.

Sonnemans, M. A. A. (1996). “Banken starten betaalproef op Internet.” Bank- en Effectenbedrijf 45(7/8): 7-10.

Sonnemans, S. R. N. e. M. A. A. (1996). “Van Standaard tot norm in het Europese betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 45(1/2): 16-21.

Sonnenschein, L. J. H. M. (1977). “De ontwikkeling van het betalingsverkeer.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 175-179.

Spinhoven, W. F. (1978). “Tegoeden met spaargeldbehandeling.” Bank- en Effectenbedrijf 27(5): 193-194.

Stap, E. K. L. (1995). “Tarieven betalingsverkeer rechtmatig.” Bank- en Effectenbedrijf 44(3): 4-5.

Starren, M. (1989). “Jaarcijfers 1988: Het blijft goed gaan.” Bank- en Effectenbedrijf 38(5): 14-15.

Starren, M. (1989). “Halfjaarcijfers: schouderklopje verdiend.” Bank- en Effectenbedrijf 38(9): 28-29.

Starren, M. (1990). “Bankcijfers 1989: saai, maar fraai.” Bank- en Effectenbedrijf 39(5): 38-40.

Starreveld, R. W. (1970  (juli-aug)). “Computer en bankbedrijf.” Bank- en Effectenbedrijf 19(7/8): 247-250.

Steinhauser, J. R. (1994). “Amsterdam Financial Centre: terugblik op vijf jaar actie.” Bank- en Effectenbedrijf 43(6): 20-24.

Stelt, H. v. d., G. M. Haksteen, et al. (1990). “Veranderend bankwezen als gevolg van telematica.” Bank- en Effectenbedrijf 39(7/8): 10-13.

Steuber, U. (1975). “Internationalisatie in het bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 24(10): 377-382.

Stoffer, J. (1985). Het ontstaan van de NMB; de geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927. Deventer, Kluwer.

Straaten, H. C. v. (1976). “Ten geleide.” Bank- en Effectenbedrijf 25(4): 120.

Straaten, H. C. v. (1977). “Ten geleide.” Bank- en Effectenbedrijf 26(4/5): 120.

Stroeken, J. (1994). “Informatietechnologie bevordert integratie banken en bedrijven.” Bank- en Effectenbedrijf 43(6): 37-42.

Stuart, G. M. V. (1964). “In memoriam Tj. Greidanus (14 augustus 1890-4 mei 1964).” Bank- en Effectenbedrijf 13(1): 8-10.

Stuart, M. V. (1997). “EMI: wegbereider voor de ECB.” Bank- en Effectenbedrijf 46(6): 41-42.

Stuijvenberg, J. H. v. (1971). “Ontstaan en beginjaren van het coöperatief landbouwkrediet.” Bank- en Effectenbedrijf 20(2): 49-51.

Svigals, J. (1998). Smart Cards, the revolution in the cards market. Dublin, Lafferty Publications Ltd.

Swagerman, D. M., E. Boot, et al. (1987). “Electronic banking-systemen.” Bank- en Effectenbedrijf 36(7/8): 269-273, 283.

Swagerman, D. M. and G. F. v. d. Linden (1988). “Electronic Banking in 1988.” Bank- en Effectenbedrijf 37(10): 371-377.

Swanborn, P. G. (1984). Methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek: inleiding in ontwerpstrategieën. Meppel, Boom.

‘t Hart, P., P. de Jong, et al., Eds. (1991). Groepsdenken in het openbaar bestuur. Cruciale beslissingen in kleine groepen. Alphen aan de Rijn, Samson H.D. Tjeenk Willink.

‘t Hart, P., M. Metselaar, et al., Eds. (1995). Publieke besluitvorming. ‘s-Gravenhage, Vuga Uitgeverij BV.

‘t Hart, M., J. Jonker, et al., Eds. (1997). A financial history of the Netherlands. Cambridge, University Press.

Tamminga, M. K. (1992). “Banken moeten kostenstructuur aanpassen.” Bank- en Effectenbedrijf 41(6): 24-27.

Teijen, A. J. H. (1943). 25 jaar postcheque- en girodienst. Den Haag.

Teisman, G. R. (1995). De reconstructie van complexe besluitvorming: over fasen, stromen en ronden. Publieke besluitvorming. P. ‘t Hart, M. Metselaar and B. Verbeek. ‘s-Gravenhage, Vuga Uitgeverij BVpp. 33-56.

Terlouw, F. (1971). “De coöperatieve banken op weg naar eenheid.” Bank- en Effectenbedrijf 20(4): 137-141.

Teunissen, L. F. F. (1994). “Groeiende belangstelling voor banken voor Voice Response.” Bank- en Effectenbedrijf 43(7/8): 22-25.

Thijssen, E. J. E. M. (1988). “Zweden bouwt aan EFTPOS.” Bank- en Effectenbedrijf 37(10): 348, 355.

Thijssen, E. J. E. M. (1989). “Visa: monopolie of mens erger je niet?” Bank- en Effectenbedrijf 38(11): 38-42.

Tijssen, H. J. A. (1969). “De dienstverlening van de N.V. Bankgirocentrale.” Bank- en Effectenbedrijf 18(12): 5,7,11.

Toonen, T. (1995). Besluitvorming in de publieke sector: bestuurskunde tussen ‘politiek’, ‘beleid’ en ‘management’. Publieke besluitvorming. M. M. Paul ‘t Hart, Bertjan Verbeek. ‘s-Gravenhage, Vuga Uitgeverij BV.

Troberg, P. (1994). “Goedkoper betalen via transnationaal netwerk.” Bank- en Effectenbedrijf 43(7/8): 6-14.

Tuk, A. M. (1976). “De Nederlandse banken in 1975.” Bank- en Effectenbedrijf 25(6): 260-262.

Tuk, A. M. (1976). “Mr. B. Moret bij afscheid: Op weg naar verdere concentratie.” Bank- en Effectenbedrijf 25(2): 55-57.

Tuk, A. M. (1978). “’Banken moeten in de toekomst een hoger rendement maken dan zij in het verleden hebben kunnen realiseren’.” Bank- en Effectenbedrijf 27(2): 61-64

van der Kris, J. (2000). ‘Ik kon niet accepteren dat één persoon de geschiedenis bepaalde’. NRC Handelsblad37.

van Hezewijk, J. and M. Metze (1998). XXL, De macht, het netwerk, de prestaties en de wereld van de Nederlandse topmanagers. Nijmegen, Sun.

Vecht, J. M. (1991). “Halfjaarcijfers grootbanken: opnieuw mooie tijden?” Bank- en Effectenbedrijf 40(10): 15-17.

Veldhoven, G. M. v. (1986). “Bankbiljetten en geld; enkele economisch-psychologische kanttekeningen.” Bank- en Effectenbedrijf 35(10): 309-313.

Velu, H. A. F. (1978). “Public affairs voor banken van het grootste belang.” Bank- en Effectenbedrijf 27(4): 139-142.

Veluwenkamp, J. W. (1986). De totstandkoming van de Postbank. Deventer, Kluwer.

Verhaar, P. F. (1984). “Correspondent banking: samenwerking en/of concurreren.” Bank- en Effectenbedrijf 33(5): 168-173.

Verkoren, H. K. (1972). “De gemeentelijke volkskredietbanken – broodnodig of overbodig?” Bank- en Effectenbedrijf 21(3): 113-117.

Verkoren, H. K. (1972). “Retailbanking in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 21(5): 225-229.

Verkoren, H. K. (1972). “Het consumptief krediet in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 21(2): 75-85.

Verkoren, H. K. (1982). “De invloed van nieuwe elektronische betaalsystemen op banktarieven.” Bank- en Effectenbedrijf 31(12): 365-368.

Verkoren, H. K. (1985). “Postgiro’s in de slag.” Bank- en Effectenbedrijf 34(11): 354-356.

Visser, H. (1999). “Banken, bankiers en hun fusies.” Bank- en Effectenbedrijf sep 99: 15-17.

Vissers, W. P. and H. Berendsen (2000). “Hoedster van de financiële stabiliteit.” Bank- en Effectenbedrijf 49(6): 12-16.

Vos, M. J. v. d. and H. Rüdelsheim (1989). “De chipcard-betaalproef in de gemeente Woerden.” Bank- en Effectenbedrijf 38(10): 36-38.

Vos, M. J. v. d. and H. Rüdelsheim (1990). “De chipcard-betaalproef in de gemeente Woerden (II).” Bank- en Effectenbedrijf 39(12): 16-20.

Vries, J. d. (1986). Een Eeuw vol Effecten. Amsterdam.

Vries, J. d. (1994). Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde Deel: De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914: Trips tijdvak 1931-1948 onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Nederlands Insituut voor het Bank- en Effectenbedrijf.

Vries, J. d. (1994). Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde Deel: De Nederlandsche Bank van 1864 tot 1914: Visserings tijdvak 1914-1931. Amsterdam, Nederlands Insituut voor het Bank- en Effectenbedrijf.

Vries, L. H. e. M. d. (1995). Case studies en besluitvormingsonderzoek: mythen en mogelijkheden. Publieke besluitvorming. M. M. Paul ‘t Hart, Bertjan Verbeek. ‘s-Gravenhage, Vuga Uitgeverij BV57-84.

Waayenberg, P. and H. J. J. d. Gier (1988). “De Smart Card.” Bank- en Effectenbedrijf 37(11): 408-409.

Wageningen, A. J. v. (1994). “Europese Commissie wenst richtlijn grensoverschrijdende betalingen.” Bank- en Effectenbedrijf 43(11): 29-33.

Wageningen, A. J. v. (1994). “Betaal op maat richt zich op zakelijke markt.” Bank- en Effectenbedrijf 43(4): 20-22.

Warnerdink Vinke, R. (1980). Visa-topman: betaalcheques straks taboe in Zuid-Europa. “Credit card” rukt op. De Telegraaf.

Wauters, L. (1983). “Naar meer strategie in international banking.” Bank- en Effectenbedrijf 32(12): 372-375.

Weber, K. (1973). “Het Swift-project.” Bank- en Effectenbedrijf 22(5): 179 -182, 189.

Weenink, H. (1997). “Nieuwe bankwet: bevoegdheden DNB herzien.” Bank- en Effectenbedrijf 46(12): 38-41.

Wel, F. v. d. (1993). “Jaarcijfers grootbanken 1992.” Bank- en Effectenbedrijf 42(7/8): 23-25.

Wemelsfelder, J., Ed. (1964). Geld, aspecten van het gebruik, het najagen en het verspillen. Utrecht, Het Spectrum.

Werf, D. C. J. v. d. (1988). De bond, de banken en de beurzen: de geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814. Amsterdam, Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf.

Werf, D. C. J. v. d. (1998). Banken, bankiers en hun fusies. Amsterdam, Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf.

Werf, D. C. J. v. d. (1999). “The two Dutch bank mergers of 1964: the creations of Algemene Bank Nederland and Amsterdam-Rotterdam Bank.” Financial History Review 6(1): pp 67-84.

Wessels, R. E. (1981). “De omgekeerde rentestructuur en de rentemarge van banken.” Bank- en Effectenbedrijf 30(8/9): 320-322.

Wessels, B. (1996). “Algemene bankvoorwaarden 1996 van kracht.” Bank- en Effectenbedrijf 45(3): 34-37.

Westerman, W. M. (1920). De concentratie in het bankwezen. ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Wickenhagen, W. J. B. M. (1981). “Self-service in het bankwezen.” Bank- en Effectenbedrijf 30(2): 56-59.

Wiedenhoff, C. M. (1981). “Het bankkantoor van de toekomst bestaat al!” Bank- en Effectenbedrijf 30(8/9): 313-319.

Wiekenkamp, R. (1989). “Nieuwe betaalvormen en hun invloed op het betaalgedrag in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 38(9): 42-45.

Wiekenkamp, R. (1991). “Typering van bankklanten op basis van meningen over financiële zaken.” Bank- en Effectenbedrijf 40(3): 13-15.

Wieleman, J. T. (1980). “Het liquiditeitsbezit van de banken en de PCGD.” Bank- en Effectenbedrijf 29(2): 55-60.

Wijffels, H. H. F., R. G. C. v. d. Brink, et al. (1998). Concepten voor waardecreatie in de financiële dienstverlening. Amsterdam, NIBE.

Wijk, H. H. v. (1988). De Nederlandsche Bank. Functie en werkterrein. Amsterdam, NIBE.

Wijtvliet, C. A. M. (1985). “Stoffer over het ontstaan van de NMB.” Bank- en Effectenbedrijf 34(11): 357-359.

Wijtvliet, C. A. M. (1986). “Over de oorsprong van de Nederlandse hypotheekbankenq.” Bank- en Effectenbedrijf 35(9): 282-283.

Wijtvliet, C. A. M. (1987). “De moeizame start van het algemene bankwezen in Nederland.” Bank- en Effectenbedrijf 36(6): 227-229.

Wijtvliet, C. A. M. (1990). “Boekbespreking ‘Promesse in drievoud’.” Bank- en Effectenbedrijf 39(4): 20-21.

Wijtvliet, C. A. M. (1994). “Hondervijfentwintig  jaar NV Credit- en Depositokas.” Bank- en Effectenbedrijf 43(4): 33-34.

Wind, D. (1974). “Hoofdlijnen en structuur in de organisatie van de Rabobanken.” Bank- en Effectenbedrijf 23(2): 53-55.

Wintersteijn, M. C. (1953). “Giro of Cheque?” Bank- en Effectenbedrijf 1(5): 75-76.

Wit, D. d. (1994). The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985.Hilversum, Verloren.

Witteveen, H. J. (1969). “De Staat als eigenaar of mede-eigenaar van financiëlle instellingen.” Bank- en Effectenbedrijf 18(1): 9-11.

Witteveen, D. W. (1992). “Fraude met creditcards.” Bank- en Effectenbedrijf 41(10): 29.

Wolbeek, N. M. A. t. (1970  (oktober)). “On-line real-time systeem.” Bank- en Effectenbedrijf 19(10): 329-336.

Wolf, J. H. B. (1987). “Over banken, lobbyen en public affairs.” Bank- en Effectenbedrijf 36(9): 319.

Wolff, H. (1983). Betalen via de bank – van verleden tot heden. Amsterdam, Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf.

Zegwaart, P. G. (1992). “Van ‘customers as asses’ naar ‘customers as assets’.” Bank- en Effectenbedrijf 41(5): 30-33.

Zijlstra, J. (1993). Per slot van rekening. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact.

Zuurdeeg, W. F. (1921). Het bankwezen. Praktische betaalmiddelen en verrekenmethoden. Wassenaar, G. Delwel.

Zwet, J. v. (1965). “Het zegelrecht.” Bank- en effectenbedrijf 15(3): 45-46.

Zwet, A. M. C. v. d. (1998). “Financiële stabiliteit en het toezicht.” Bank- en Effectenbedrijf 47(9): 30-33.