Herstel en exit-plannen

tijdnieuw - herstel en exitplanHerstel en exitplannen staan in 2017 bovenaan de agenda van betaalinstellingen. DNB verwacht dat in het voorjaar 2017 deze plannen zullen zijn ingediend.

De achtergrond hierbij, zoals geschetst in de Toezicht vooruitblik 2017, is dat de winstmarges in de sector onder druk staan. Daarom verwacht DNB van betaalinstellingen dat ze maatregelen nemen om het verdienmodel toekomstbestendig te maken en dat ze voorbereid zijn om te kunnen besluiten tot een gecontroleerde exit.

Kennis-sessie voor betaalinstellingen
Om de betaalinstellingen hierbij bij te staan hebben Simon Lelieveldt, Paul Geerts (Sia Partners) en Fred Bär (Payments Advisory Group) besloten hun kennis en ervaring op dit gebied te delen. Daartoe organiseerden zij op 16 januari 2017 ’s middags een seminar over dit onderwerp.

Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit het bankwezen en betalingsverkeer werden tien best practices geformuleerd voor het opstellen van herstel- en exitplannen. Ook is ingegaan op de regelgeving die al bestaat en het gedachtengoed erachter.

Het was een levendige sessie met uiteenlopende betaalinstellingen waarin dieper is ingegaan op de definitie van triggers voor herstel en exit en de aard van een exitplan. Ook werd uitvoerig gesproken over de aandacht die besteed moet worden aan de andere delen van een groep waar de betaalinstelling onderdeel van uitmaakt.

Voor veel deelnemers werkte de sessie als een goede aanjager om alvast aan de gang te gaan met de verdere voorbereiding op het verzoek van DNB. Verder inhoudelijk uitsluitsel is te verwachten op de voorlichtings-sessie van 28 februari bij DNB.